607263527 775 981 013

Vyučujeme

HUDEBNÍ OBOR
HRA NA KLAVÍR
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět,
mohou si vybrat mezi čtyřruční hrou, komorní hrou, souborovou hrou nebo sborovým zpěvem.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE (zobcové flétny, příčná flétna, saxofon, pozoun, trubka)
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět,
mohou si vybrat mezi komorní hrou, souborovou hrou nebo sborovým zpěvem.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

HRA NA KYTARU, HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět,
mohou si vybrat mezi komorní hrou, souborovou hrou nebo sborovým zpěvem.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

HRA NA HOUSLE
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět,
mohou si vybrat mezi komorní hrou, souborovou hrou nebo sborovým zpěvem.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

HRA NA AKORDEON
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět, 
mohou si vybrat mezi komorní hrou, souborovou hrou nebo sborovým zpěvem.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

SBOROVÝ ZPĚV
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech. 
Broučci – 5 – 8 let
Kuřátka – 7 – 12 let
Petrklíč – 11 – 18 let

SÓLOVÝ ZPĚV
Od 1. do 5. ročníku mají žáci povinný předmět Hudební nauka. 
Od 4. ročníku mají žáci další povinný předmět - sborový zpěv.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Je určena pro žáky 6 - 7 let.
Viz. Školní vzdělávací program v Dokumentech.

HUDEBNÍ NAUKA
Je povinným předmětem žáků od 1. do 5. ročníku Hudebního oboru.
Získávají zde znalosti z hudební teorie a dějin hudby.

SOUBORY - jsou na ZUŠ povinným předmětem od 4. ročníku Základního studia
Akordeonový
Flétnový
Kytarový
Houslový
Klavírní

Čtyřruční hra


VÝTVARNÝ OBOR
Přípravná výtvarná výchova - 5 - 8 let
V rámci tohoto studijního zaměření se žáci seznamují se základními výtvarnými materiály a technikami - kresba (tužkou, voskovkami a pastely); malba (vodovky a tempery); základy modelování ze sochařské hlíny, práce se sochařskými nástroji (očkem, špachtlí, cidlinou); přípravnými grafickými technikami (gumotisk, rytí do vosku, monotyp, papíroryt, tisk z koláže); a objektovou tvorbou – kombinované techniky (tvorba z plastů, kartonů, kovů, dráty, sádrou). 

Výtvarné náměty vycházejí ze světa dětí, jejich fantazie a představ. PVV připravuje žáky na studium I. stupně Základního studia.
Výuka probíhá jednou týdně v délce 2 vyučovacích hodin (2x45min.). 

1. stupeň Základního studia je určen pro žáky od 8/9 - 15 let.

V rámci studijního zaměření „Výtvarná tvorba“ mají žáci tyto (samostatně klasifikované) předměty:

Plošná tvorba – např. kresba (tužka, rudka, uhel, pastely, perokresba) – studijní kresba, volná tvorba; malba (akrylové barvy, Remakol, tempery) – studijní malba, fantazijní, abstraktní tvorba; grafika –(tisk z výšky – linoryt, dřevořez, hloubky – suchá jehla, plochy - monotyp) – volná a užitá tvorba. 
Prostorová tvorba – modelování ze sochařské hlíny (studijní, fantazijní).
Objektová a akční tvorba – práce s neuměleckými materiály (plasty, sádrou, kartony, kovy, nalezenými předměty apod.).
Výtvarné náměty a řady motivujeme a inspirujeme pomocí ukázek z dějin nebo současnosti výtvarné kultury. Žáci se během studia seznámí s výtvarnou historií počínající Pravěkem a Antikou, vybranými prvky Románské, Gotické, Renesanční, Barokní aj. epochy. Vytvářejí výtvarné parafráze v návaznosti na Kubismus, Futurismus, Impresionismus aj. Poznají vybrané výtvarné osobnosti současnosti. 

Podrobnější informace o předmětech a obsahu jednotlivých ročníků ve ŠVP.
Výuka je tříhodinová (3x45min.).
Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na střední výtvarné školy, pomáháme s výběrem prací k talentovým zkouškám.

2. stupeň Základního studia je určen pro žáky ve věku 15 – 18 let


V pololetí VO pořádá v prostorách školy výstavy prací žáků; v průběhu roku se účastníme vybraných výtvarných přehlídek a soutěží.