607263527 775 981 013

Pedagogové


Milena Kejhová

absolventka Konzervatoře Praha
vyučuje: Hra na akordeon, Hra na elektrické klávesové nástroje, Sborový zpěv, Hudební nauka
e-mail: kejha.jaroslav@tiscali.cz

Ludmila Bíňovcová

absolventka Konzervatoře Praha
vyučuje: Hra na klavír, Hudební nauka
e-mail: ludmila.binovcova@pro-radost.cz

Mgr. Jitka Navrátilová

absolventka Konzervatoře Plzeň, HAMU Praha
vyučuje: Hra na klavír
e-mail: jitka.navratilova@pro-radost.cz

Mgr. Kateřina Chudobová 

absolventka Konzervatoře Praha, HAMU Praha
vyučuje: Hra na zobcové flétny, Hra na příčnou flétnu, Hra na saxofon
e-mail: katerina.chudobova@pro-radost.cz

Lenka Kadochová

absolventka Konzervatoře Praha
vyučuje: Hra na klavír
e-mail: lenka.petrasova@pro-radost.cz

Mgr. Pavel Čáp

absolvent Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
absolvent mistrovských kytarových kurzů
vyučuje: Hra na kytaru
e-mail: pavel.cap@pro-radost.cz

Marek Počepický

absolvent Konzervatoře Praha
vyučuje: Hra na housle 
e-mail: marek.pocepicky@pro-radost.cz

Mgr. Renáta Klotková

absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
vyučuje: Hra na klavír, Hra na elektrické klávesové nástroje
e-mail: renata.klotkova@pro-radost.cz

Mgr. Hana Černá

Šárka Hrbáčková

vyučuje: Hudební nauka
e-mail: hana.cerna@pro-radost.cz

vyučuje: sólový zpěv
e- mail: sarka.hrbackova@pro-radost.cz 

Mgr. Tereza Toráčová

absolventka Střední umělecké školy Václava Hollara - obor „Propagační výtvarnictví“ a
Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty – obor „Výtvarná výchova/ pedagogika“
vyučuje: Výtvarný obor - Výtvarná tvorba, Přípravná výtvarná výchova
e-mail: reditel@pro-radost.cz

Mgr. Anna Štefíková

absolventka Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty – obor „Výtvarná výchova/ pedagogika“
vyučuje: Výtvarný obor - Výtvarná tvorba, Keramika
e-mail: anna.stefikova@pro-radost.cz