607263527 775 981 013

Aktuálně

Splatnost školného -  15.9.2019
Nově přijatí žáci - 30.6.2019

 

Plánované akce školy:
HUDEBNÍ OBOR


ZÁŘÍ
21.9. – koncert pro BUBEC – kytarový soubor – festival: Zažít město jinak

ŘÍJEN
3. – 6. 10. – Mezinárodní hudební festival – Bratislava Cantat – sbor Kuřátka
- společný koncert sborů – Kuřátka a dospělý sbor Kakofon – Klášterní kaple Řepy
12.10. – kytarový soubor – baptisté Vyšehrad – historická konference spolku Exulant
22.10. – interní koncert – sál školy – org. Mgr. Čáp
- podzimní koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - Řeporyje

LISTOPAD
1. – 3.11. - Mezinárodní akordeonová soutěž pořádaná Pražskou konzervatoří – duo
18.11. – interní koncert – sál školy – org. L. Bíňovcová
29.11. – interní koncert – sál školy – org. L. Bíňovcová
- Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU

PROSINEC

- koncert sborů – Hlahol
- předvánoční koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
- Pivovar Řeporyje – předvánoční koncert souborů (pokud bude dostaven sál)
- koncert sborů a instrumentalistů – kostel sv. Petr a Pavla Řeporyje
1.12. - rozsvěcení vánočního stromu – náměstí Řeporyje
21.12. - koncert P. Kotvalda – kostel sv. Šimona a Judy

LEDEN
Školní kola Národní soutěže ZUŠ – ve hře na kytaru, klavír, smyčcové nástroje
– interní koncert – sál školy

ÚNOR
– interní koncert – sál školy

BŘEZEN
27.3. – koncert učitelů ke Dni učitelů – sál školy
30.3. – RIP Milan Tesař – kytarová vzpomínka – přehrávka
– interní koncert – sál školy

DUBEN
- jarní koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
– interní koncert – sál školy
- Pražský akordeon

KVĚTEN
11.5. – koncert ke Dni matek – sál školy
12. nebo 16.5. – ZUŠ OPEN – koncert souborů a vybraných absolventů – České muzeum hudby
- koncert pro MŠ Řeporyje
– interní koncert – sál školy
- absolventský koncert – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček
- přijímací zkoušky

ČERVEN
1.6. – koncert ke Dni dětí
- koncert sborů – Hlahol Praha
5.6. – Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla Řeporyje
- závěrečný koncert Rodiče a děti
- předprázdninový koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje

VÝTVARNÝ OBOR
ZÁŘÍ
20.9. – Nakresli zvíře ve znaku – heraldická zvířata – soutěž org. ZOO Praha a hnutí Stonožka

PROSINEC
15.12. – Sladký život – org. Dobrovická muzea
18. – 20.12. – Vánoční výstava
31.12. - Děti malují pro Konto bariéry – podzimní téma I.: „Každý večer Večerníček“
- Pestrý svět – organizuje Neviditelná výstava – téma bude upřesněno

LEDEN
- Mezinárodní VV soutěž – Lidice – „Krajina“
- Příprava M. Litery a N. Grmelové k talentovým zkouškám na SŠ
- Školní kolo Národní soutěže ZUŠ – výběr prací a výtvarných řad

BŘEZEN
31.3. - Děti malují pro Konto bariéry – jarní téma II.: „Ze života hmyzu“
- soutěž Svazu českých zahrádkářů – téma bude upřesněno
- Vykoumej komiks – soutěž DDM Vinohrady

KVĚTEN
- výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
- absolventská výstava – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček

ČERVEN
30.6. - Děti malují pro Konto bariéry – letní téma III.: „Řemesla současná a zaniklá“
22. – 25. 6. – závěrečná výstava s hlasováním diváků o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. – III. ročníku  
- účast na dalších soutěžích dle nabídek organizací v průběhu školního roku

 

Úplata za vzdělání 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno