607263527 775 981 013

Aktuálně

Od školního roku 2020/21 otevíráme nové studijní zaměření
- HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU. Přihlášky posílejte dle pokynů - Přijímací řízení 2020.
Vyučovacími dny budou čtvrtek - pátek.


5.5.2020 - Přijímací zkoušky  - sobota 13.6.2020 - 9:00 - 12:00 hodin 
Hudební obor
Z důvodu aktuální situace v ČR měníme organizaci přijímacích zkoušek na školní rok 2020/21.
Prosíme zákonné zástupce, aby do 5. 6. 2020 posílali vyplněné přihlášky
k přijímacím zkouškám na mail: reditel@pro-radost.cz. Přihláška ke stažení pro-radost.cz/dokumenty.
K pohovoru Vás budeme zvát individuálně, datum a čas pošleme e-mailem nejpozději do 8.6.
Do e-mailu prosím napište, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit. 
Výtvarný obor - příjem přihlášek prodloužen do 30.6. 
Zákonný zástupce uchazeče pošle vyplněnou přihlášku k přijímacím zkouškám a nejméně 5 prací,
které nevznikly v MŠ nebo ZŠ.
Přijímáme žáky dle kapacity a naplnění Výtvarného oboru.

Přijímáme žáky do studijních zaměření:
Hudební obor
Přípravná hudební výchova – 6 – 7 let
Sborový zpěv – 5 – 18 let
Individuální výuka – Hra na akordeon, housle, kytaru, saxofon,
zobcové flétny, příčnou flétnu, klavír a sólový zpěv


Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova – 5 – 7/8 let
Výtvarná tvorba – 7/8 let – 18 let


4.5.2020 - ZNOVUOTEVŘENÍ ZUŠ - info

Vážení rodiče,
podle informací, které jsme dnes obdrželi od MŠMT
oznamujeme,
že od pondělí 11. 5. bude probíhat otevření ZUŠ v omezeném provozu.
Individuální výuka nástrojů – dle rozvrhu, budou platit hygienická opatření.
Hudební nauky probíhají dle rozvrhu. 
sborový zpěv, soubory – v počtu max. 15ti žáků – pokyny dostanete od svých učitelů prostřednictvím e-mailů nebo sms.
Výtvarný obor – pokyny k výuce dostanete prostřednictvím Vašich e-mailů.
Moc se na žáky těšíme.

- Před vstupem do školy bude muset zákonný zástupce vyplnit prohlášení o neexistenci virového onemocnění. Vzor ke stažení v záložce DOKUMENTY.

Návrat do školy - ochrana zdraví a provoz ZUŠ do konce školního roku 2019/20
 
OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY v souladu s manuálem vypracovaným MŠMT:
Hudební obor – individuály
VSTUP DO ŠKOLY a SPOLEČNÉ PROSTORY
- žáci budou na učitele čekat v prostorách PŘED školou v rozestupech 2 metrů, nebudou se shlukovat
- zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy ZUŠ až do odvolání
- zákonný zástupce před první hodinou odevzdá učiteli „čestné prohlášení“, bez tohoto dokumentu nebude žák přijat k výuce
- žák nebude přijat k výuce, pokud jeví jakékoliv známky nachlazení
- do společných prostor školy vstupují žáci a učitelé pouze s nasazenou ochranou úst a nosu
- roušku pro žáka zajistí jeho zákonný zástupce
- ihned po přezutí si jdou umýt ruce
VÝUKA
- při vstupu do učebny učitel žákům dezinfikuje ruce dezinfekcí, která je k dispozici v každé třídě
- nasazení roušky je ve třídách na uvážení každého učitele a povaze vyučovaného nástroje
- dochází-li v učebně k bližšímu kontaktu (méně jak 2 metry), musí mít roušku žák i učitel
- u dechových nástrojů a sólového/sborového zpěvu je nutné udržet odstup nejméně dva metry
- pokud jsou v hodině přítomni dva žáci, ten který nehraje, bude mít nasazenou roušku
- každý žák bude mít sáček pro uložení použité roušky
- po skončení výuky žák co nejrychleji opustí prostory školy
 
 
Hudební obor – kolektivní
- viz. veškeré body pro individuál
- v učebně HN – žáci budou sedět po jednom, ve skupině max. 15 žáků – rozestupy nejméně 2 metry
- sborový zpěv – žáci budou sedět tak, aby mezi sebou měli rozestupy min. 2 metry, ve skupině je max. 15 žáků
 
Výtvarný obor - Mgr. Tereza Toráčová - skupiny pondělí a středa
- výuka výtvarného oboru je do odvolání přesunuta do prostor školní zahrady
- v případě nepříznivého počasí bude v ateliéru školy, však v menším počtu, než 15 žáků – nelze zajistit rozestupy 1.5 metru – učitel bude informovat zákonné zástupce e-maily
- žáci VO se budou scházet u zadního vchodu školy
- zákonní zástupci žáky doprovází po dobu nezbytně nutnou k zadnímu vchodu školy
- každý žák si po příchodu vydezinfikuje ruce
- roušky jsou dle úvahy učitele – například při úvodu a vysvětlení výtvarného námětu
- každý žák bude mít sáček na odložení roušky
- žáci si vezmou domu své pomůcky a na každou hodinu si budou nosit jen materiály, které budou potřebovat k tvorbě
- na zahradě sedí v rozestupech 5ti metrů, o přestávce se nescházejí
- do společných prostor školy budou vstupovat pouze v nezbytných případech – wc – a to s nasazenou rouškou, po návratu do zahrady si vydesinfikují ruce
- po skončení výuky si zákonní zástupci vyzvedávají žáky u zadního vchodu do ZUŠ
 
- žáci Mgr. Štefíkové - (skupiny - úterý, čtvrtek a pátek) budou dál vyučováni formou distanční výuky dle pokynů paní učitelky
 
Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že se co nejdříve společně navrátíme k "běžnému" provozu.
V Praze dne 6.5.2020
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka školy


17.4.2020
ZMĚNA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020/21
Vzhledem k současné situaci vyhlášení nouzového stavu v ČR RUŠÍME přijímací zkoušky ve dnech 18. a 28. 5 .2020.
Náhradní termín a způsob přijímacích zkoušek bude zveřejněn na webu a facebooku školy
(www.pro-radost.cz, www.facebook.com/SzusSkolaProRadost).

Přijímáme žáky do studijních zaměření:
Hudební obor
Přípravná hudební výchova – 6 – 7 let
Sborový zpěv – 5 – 18 let
Individuální výuka – Hra na akordeon, housle, kytaru, saxofon, zobcové flétny, příčnou flétnu, klavír a sólový zpěv

Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova – 5 – 7/8 let
Výtvarná tvorba – 7/8 let – 18 let12.3.2020

Vláda svým usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové - vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
- základní školy,
- střední školy a konzervatoře,
- vyšší odborné školy,
- vysoké školy.

Individuální výuka - Všichni naši učitelé jsou Vám k dispozici, neváhejte se obrátit na kontakty uvedené v žákovské knížce. Rádi poskytneme konzultace a rady k výuce, zašleme nové studijní materiály.

Hudební nauka - úkoly a učivo k čtvrtletnímu testu zašleme zákonným zástupcům e-maily.

Výtvarný obor - výtvarné náměty a postupy zašleme zákonným zástupcům e-maily.

Prosím všechny, aby ve svém vlastním zájmu aktualizovali své údaje pro školní matriku (zejména kontaktní telefony a e-maily - posílejte na reditel@pro-radost.cz.)

Děkuji za pochopení.
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka škol


Plánované akce školy:

KVĚTEN - zrušeno
11.5. – koncert ke Dni matek – sál školy
12. 5. – ZUŠ OPEN – koncert souborů a vybraných absolventů – České muzeum hudby nebo sál Pivovaru Řeporyje
13.5. - koncert pro MŠ Řeporyje
14.5. - 15:30 - koncert pro Domov sv. Karla Boromejského, Praha-Řepy 
– interní koncert – sál školy
19.5. -19 hod. - Libeňský zámek, koncert a výstava absolventů 

ČERVEN - koncerty a další akce školy dle vývoje situace v ČR
Koncerty budou probíhat v sále školy s omezeným počtem diváků.  

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno