607263527 775 981 013

Aktuálně

1.12.2020 - od 7. 12. je dle vlády ČR povolena výuka skupin 10ti osob (9žáků + učitel).
ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ VÝUKY od 7.12.
SBORY
Broučci - výuka bude probíhat každý týden dle rozvrhu.
V případě, že na hodinu přijde víc dětí, než 9, budou si je kolegyně dělit
Kuřátka a Petrklíč - výuka bude probíhat po skupinách 9ti žáků
- rozpis časů a termínů výuky pro jednotlivé žáky pošle paní sbormistryně Kejhová na e-maily zákonných zástupců

VO, HN, soubory, čtyřruční hra - skupiny se budou dělit dle instrukcí od Vašich učitelů25.11. - individuální výuka nástrojů bude vyučována prezenčně, kolektivní výuka (VV, HN, sbory, soubory - distančně)

9.11.2020 - V záložce DOKUMENTY najdete úkoly pro žáky Hudebních nauk Mgr. Černé za období 9. - 10.11.

Budeme velmi rádi za splnění a konzultaci s paní učitelkou na hana.cerna@pro-radost.cz
První a druhé ročníky mají již výuku online, připojte se do hodin dle instrukcí ve Vašich e-mailech.  


4.11. - RUŠÍME
ředitelské volno dne 16.11. Veškerá výuka bude probíhat dle rozvrhu.

2.11.2020 - Vzkaz paní učitelky L.Kadochové pro studenty čtyřruční hry:
Pokračujte ,prosím, dále ve studiu zadaných skladeb.
Skladby skladatelky Naoko Ikeda lze studovat poslechem na youtube.
Pokud budete mít vše hotové, ráda Vám pošlu další skladby k nastudování. Těším se na viděnou!


31.10. - ONLINE
VÝUKA:
HUDEBNÍ OBOR
V současné době učíme online veškerou individuální výuku hudebního oboru.
Od 2.11. - spouštíme zkušebně online výuku Hudebních nauk - první ročníky - informace jste obdrželi na Vaše e-maily, prosíme o instalaci aplikace MEET.
VÝTVARNÝ OBOR
- je částečně vyučován online od 19.10., od 2.11. budou online hodiny pro všechny žáky - informace pro připojení přes MEET jste obdrželi na Vaše e-maily.
SBOROVÝ ZPĚV - Kuřátka a Petrklíč - nahrávky hlasů a doprovodů najdete ve stejnojmenných facebookových skupinách.
 
Děkujeme rodičům za spolupráci na online výuce, vážíme si toho.
Všichni doufáme, že se brzo uvidíme společně ve škole.
14.10. - Od středy 14.10. bude probíhat dle nařízení vlády ČR veškerá výuka opět pouze distančně.


9.10. - Od 12.10. je dle nařízení vlády na ZUŠ POVOLENA individuální výuka.
Jsme rádi alespoň za tuto malou kapku naděje.
Bohužel veškerá skupinová výuka - výtvarný obor, hudební nauky, sbory musí dále probíhat distančně.

Podzimní prázdniny jsou dle nařízení prodlouženy od 26.10. do 30.10.


7.10.2020 - Informace pro sbory Kuřátka a Petrklíč:
Na facebookových stránkách jsme založili skupiny sbor Kuřátka a Petrklíč.
Prosíme všechny členky, ať se do skupin přidají. Budeme sem vkládat nahrávky k procvičení.
Moc všechny zdravíme a je nám moc líto, že se nemůžeme vidět. Kejhová + Bíňovcová


6.10. - úkoly pro distanční výuku Hudebních nauk a Přípravnou HV ke stažení v záložce dokumenty.
Vypracované můžete poslat Mgr. Černé nabo přinést osobně na první hodinu. hana.cerna@pro-radost.cz 


5.10. - Vážení rodiče a milí žáci,

z důvodu epidemie COVID19 je naše škola na 14 dnů (5. 10. - 16. 10.) opět nucena přejít na distanční výuku.

Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu bude probíhat přes aplikace WhatsApp,
Skype a další (dle dohody s Vašimi vyučujícími).
Neváhejte kontaktovat své učitele na telefonních číslech uvedených v žákovské knížce.

Hudební nauka – materiály ke studiu ke stažení v dokumentech,
vypracované můžete poslat paní učitelce Černé na hana.cerna@pro-radost.cz

Výtvarný obor – úkoly budou posílány e-maily zákonným zástupcům,
Vaši zpětnou vazbu posílejte na e-maily nebo WhatsAppy učitelek.

Těšíme se, až vás zase uvidíme.
Doufáme, že distanční výuka nebude trvat déle, než zmíněných 14 dní.

Mgr. Tereza Toráčová
ředitelka školy


- sbor Petrklíč začíná již od 2.9.! - festival BRATISLAVA CANTAT zrušen!

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září 2020                                           začátek školního roku
28. října 2020                                        státní svátek
29. října a 30. října 2020                     podzimní prázdniny
16. listopadu 2020                              ředitelské volno
17. listopadu 2020                               státní svátek
21. – 22. prosince 2020                      ředitelské volno
23. prosince 2020 - 1. ledna 2021     Vánoční prázdniny
28. ledna 2021                                      konec 1. pololetí
29. ledna 2021                                      pololetní prázdniny
22. února - 26. února 2021                 jarní prázdniny
1. dubna 2021                                       Velikonoční prázdniny
30. června 2021                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2021              hlavní prázdniny
1. září 2021                                            začátek školního roku 2021/2022

 ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ:

Úplatu za vzdělání je třeba zaplatit do 14. 9. 2020
- pokud nemáte pokyny k platbě, kontaktujte ředitelku školy - reditel@pro-radost.cz
Částka na 1. pololetí je snížena za neodchozené měsíce v době uzavření škol.

POKYNY K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ PRO VÝTVARNÝ OBOR – 1. POL. - stávající žáci
Splatnost: 14. 9. 2020
V.s.: 1000
Číslo účtu: 128499349/0800
DO POZNÁMKY JE NUTNÉ NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA
Částka:
Žáci Mgr. Toráčové: 800,-
Žáci, kteří chodili k Mgr. Štefíkové: 500,-
(snížené školné za dobu uzavření škol ve druhém pololetí 2019/20 a za nepřítomnost Mgr. Štefíkové ve výuce)

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro školní rok 2020/21

1) OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
- platí veškerá předchozí ustanovení z května 2020 - zejména zvýšená dezinfekce rukou před vstupem do školy a tříd

V souladu s manuálem MŠMT vydaném dne 18. 8. 2020:

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy s platností od 1. 9. 2020  NEPOSÍLALI své děti, jestliže jeví příznaky nachlazení (zvýšená teplota, rýma, kašel) nebo byla některému z členů rodiny ve společné domácnosti nařízena karanténa.
Dle závazného manuálu MŠMT jsme povinni takovéto dítě/žáka neprodleně izolovat z kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen si své dítě co nejrychleji ze školy vyzvednout.
Prosíme – dodržujte toto pravidlo – předejdeme tak společně nepříjemným situacím.
Buďte, prosím, maximálně ohleduplní ke spolužákům a zaměstnancům škol.
Pokud trpí Vaše dítě alergií, které se projevuje kašlem/rýmou – informujte o tom písemně! (čestné prohlášení/žákovská knížka) svého učitele/učitelku.

Zákonným zástupcům mladších žáků (PHV ) je dovolena přítomnost v individuální hodině nástroje – dle dohody s Vaším učitelem.
Zakrytí nosu a úst není povinné v prostorách školy (do odvolání – dle vývoje situace v ČR).

Předem všem děkujeme za pochopení a věříme, že letošní školní rok proběhne v pořádku,
bez vážnějších omezení!

V Praze dne 27. 8. 2020
                                                                                              Mgr. Tereza Toráčová
                                                                                                    ředitelka školy

2) DOKUMENTACE
- ve vlastním zájmu aktualizujte s Vašimi učiteli údaje povinné pro školní matriku – zejména změny trvalého bydliště, telefonních čísel, e-mailových adres, MŠ, ZŠ, SŠ, které navštěvují Vaše děti
- u žáků starších 18ti let je povinné doložit „Potvrzení o studiu“, vydávané SŠ
- u žáků cizinců je nutné doložit kopii „Potvrzení o trvalém pobytu v ČR – kopii můžete přinést osobně svému učiteli/učitelce nebo poslat scan na reditel@pro-radost.cz
- pokud bude Vaše dítě po výuce odcházet ze školy bez doprovodu, sdělí to zákonný zástupce svému učiteli/učitelce prostřednictvím žákovské knížky nebo na oficiálním formuláři školy

3) OSTATNÍ
- pokud se Vaše dítě nedostaví na výuku, informujte o tom předem vyučujícího na uvedených kontaktech v ŽK
- na výuku je nutné docházet včas nebo o pozdním příchodu informovat svého učitele/učitelku

- pro sborový zpěv a Výtvarný obor dále platí vstup do školy zadním vchodem – bránou do zahrady

 

 

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-