607263527 775 981 013

Aktuálně

Úplata za vzdělání na 2. pololetí - úhrada nejpozději do 15.2.2019!

Termín pololetního testu pro žáky s individuálním plněním hudební nauky je 21. - 25. 1. 2019.
(po dohodě s vyučujícími:
Mgr. Jamborová: 606 439 582,
L. Bíňovcová: 723 271 449,
M. Kejhová: 775 981 013)

Požadavky k hodnocení z hudební nauky za 2. čtvrtletí 2018/19 (Mgr. Jamborová):

1. ročník 
noty v rozsahu c1-c2,  hodnoty a pomlky ( celá, pulová,  čtvrťová,  osminová )
dynamika a základní dynamická označení 
základní povědomí o životě a dile Bedřicha Smetany 

2. ročník 
noty v rozsahu g - g2, hodnoty,pomlky
intervaly , vyjmenovat, tvoření a sluchová analýza (prima az kvinta )
repetice 
B.  Smetana 

 3. ročník 
mollové stupnice a jejich druhy  (teorie a praktická sluchová analýza ), a moll, e moll, d moll
part, partitura 
W.  A. Mozart 

 4. ročník 
enharmonická záměna 
intervaly základní a odvozené  (teorie a praktické tvoření)
melodram


Žádáme zákonné zástupce, aby pravidelně aktualizovali údaje pro školní matriku
- zejména e-maily, telefony, trvalá bydliště, u dětí cizinců - platná potvrzení o trvalém pobytu.

E-mail: reditel@pro-radost.cz. Děkujeme!

AKCE ŠKOLY:
LEDEN
Moje oblíbená rostlina - VV soutěž vyhlášená Českým svazem zahrádkářů 
26. - 27.1. - Hudební soutěž Allegro

ÚNOR

4.2. - třídní koncert kytarové třídy Mgr. Čápa - sál školy 
8.2. - Školní kolo krajské soutěže MŠMT ve hře na akordeon a komorní hře
Děti malují pro Konto bariéry - Les očima reportéra - VV soutěž
26.2. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin

BŘEZEN
15.3. - koncert žáků třídy M. Kejhové - 17:00 - sál školy
16.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže ve hře na akordeon
18.3. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin
20. - 23.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže v komorní hře

DUBEN
23.4. - Neviditelná výstava a nadační fond Krasohled - VV soutěž PESTRÝ SVĚT, téma: "Hudba" - prostorová tvorba

KVĚTEN
13.5. - koncert ke Dni matek - sál školy
21.5. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - datum bude upřesněno

ČERVEN
24. - 27.6. - závěrečná výstava VO s hlasováním o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. - II. ročníku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
3. září 2018                          začátek školního roku
28. září 2018                        státní svátek
29. října a 30. října 2018    podzimní prázdniny
22. prosince 2018 - 2. ledna 2019    Vánoční prázdniny
3. – 4. ledna 2019                               ředitelské volno
31. ledna 2019                                     konec 1. pololetí
1. února 2019                                      pololetní prázdniny
11. února - 15. února 2019               jarní prázdniny
18. dubna 2019                                   Velikonoční prázdniny
19. dubna 2019                                   svátek
22. dubna 2019                                   Velikonoční pondělí
1. května 2019                                     státní svátek
6. – 7. května 2019                            ředitelské volno
8. května 2019                                     státní svátek
28. června 2019                                   konec 2. pololetí 
29. června- 1. září 2019                      hlavní prázdniny
2. září 2019                                   začátek školního roku 2019/2020

Úplata za vzdělání:
HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka - 1950,-
Skupinová výuka - 1250,-
Sborový zpěv - 750,-
Přípravná hudební výchova - 650,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1200,-
Keramika - 1600,-