607263527 775 981 013

Aktuálně

 

 

Přijímací zkoušky Hudební a Výtvarný obor

16. 5. a 21. 5. 2024 - 14:00 - 18:00 - hlavní budova ZUŠ - Smíchovská 96
- uchazeči jsou k PZ zváni dle času svého příchodu
- výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 31. 5. 2024 na webu školy v záložce AKTUÁLNĚ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ HO:

zazpívat lidovou píseň

zazpívat předehrané tóny (melodický úryvek)

rozeznat melodii stoupající/klesající; vyšší/nižší tóny; smutné/ veselé

zopakovat rytmický útvar

rozpoznat jeden či více tónů najednou (1 - 3)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VO:
malba na zadané téma
ukázka 5ti domácích pracíPřehled akcí školy 2. POL. - pokud se Vaše dítě akce účastní, informace s předstihem naleznete v elektronické žákovské knížce

23. 2. – interní koncert
2. 3. – vernisáž „Řeporyjský salon“ – spolek umělců Bubec – hudební úvod a společná výstava žáků VO (B. Míšková, L. Pajtášová, S. Kamaryt, L. Adamová)
2. 3. – Karlovarský skřivánek – Pražské kolo – Sára Kubicová – sólový zpěv
12. 3. – interní koncert
15. – 17. 3. – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ – hra na housle – S. Nesvit
18. – 21. 3. – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír – Ahmadzada, Svobodný, Luzan, Dedek
23. 3. – Přehlídka Řeporyjských kapel u příležitosti 10. výročí kapely VRAK - JazzBand
18. – 23. 3.  – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ – hra na klavír
4. – 7. 4. – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ – hra na kytaru
6. – 7. 4. – Celostátní sborová soutěž Zahrada písní
13. 4. – Pražský akordeon – M. Kejhová
19. 4. – interní koncert
5. 5. – Svitavské komoření – CH., A. Böer – S. Georgieva
13. 5. – koncert pro MŠ Řeporyje
16. 5. – absolventský recitál žáků S. Georgievy – K. Černá, R. Jäger. A. Vencl
16. 5. a 21. 5. – přijímací zkoušky
20. 5. – interní koncert
24. 5. – koncert klavírní třídy S. Georgievy
27. 5. – koncert klavírní třídy R. Martinkové
28. 5. - absolventský koncert – Emauzy
6. 6. – koncert klavírní třídy J. Navrátilové
7. 6. – koncert třídy K. Chudobové
3. – 7. 6. – závěrečné zkoušky
10. 6. - absolventský koncert – Emauzy
11. 6. – koncert klavírní třídy K. Nýčové
12. 6. – koncert kytarové třídy M. Jandy
13. 6. – Koncert čtyřruční hry S. Georgievy
14. 6.  – koncert sborů Hlahol
16. 6. – koncert Pod lípou – fara Ořech
19. 6. – koncert třídy Š Hrbáčkové

Výtvarný obor
VO – Národní soutěž - ZUŠ J. Hanuše – 3. – 4. 5. 2024
- 2. 3. – výstava soch L. Pajtášová, L. Adamová, B. Míšková, S. Kamaryt a absolventských prací B. Míškové ve Studiu Bubec – Řeporyjský salon
- březen – Mé toulky za zvěří – pořádá ČMJ
- březen – Umění budoucnosti – pořádá Ministerstvo životního prostředí
24. – 27. 6. - absolventská výstava, výstava závěrečných ročníkových děl


Milí rodiče, zákonní zástupci, 
info k elektronickým žákovským knížkám:
pokud jste neobdrželi ID kód k přihlášení, kontaktujte svého vyučujícího individuálního nástroje
nebo uveďte svou aktuální emailovou adresu.
Pokud na naší škole studuje více Vašich dětí a v ŽK se Vám nezobrazují všichni studující,
prosím o poslání jmen dětí na email reditel@pro-radost.cz.
Prosíme, sledujte pravidelně ŽK a web školy.
Přejeme úspěšný školní rok. Mgr. Tereza Toráčová, tel. 607263527


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

4. září 2023                                         začátek školního roku
26. října a 27. října 2023                    podzimní prázdniny
17. listopadu 2023                             státní svátek
23. prosince 2023 - 2. ledna 2024    Vánoční prázdniny
31. ledna 2024                                   konec 1. pololetí
2. února 2024                                     pololetní prázdniny
5. února – 11. února 2024                 jarní prázdniny
28. března 2024                                 Velikonoční prázdniny
28. června 2024                                konec 2. pololetí
2. září 2024                                        začátek školního roku 2024/2025

Úplata za vzdělání 2023/2024:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-