607263527 775 981 013

Aktuálně

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 -  23.5. a 27.5.2019; 14:00 – 18:00 hodin
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Hudební obor
- zazpívat lidovou píseň
- zazpívat předehrané tóny (melodický úryvek)
- rozeznat - melodii stoupající/klesající
                   - vyšší/nižší tóny;  smutné/veselé tóny
- zopakovat rytmický útvar
- rozpoznat jeden či více tónů najednou (1-3)
U přestupu z jiné ZUŠ nebo jiné výuky (soukromé), složí žák srovnávací zkoušku, doloží katalogový list.
Z jednotlivých dovedností uchazeč získává 1 – 5 bodů.
Žák bude přijat podle počtu získaných bodů a naplnění kapacity jednotlivých studijních zaměření.
Výsledky o přijetí pro individuální výuku budou zveřejněny na stránkách školy (
www.pro-radost.cz/aktuálně) do 31.5.2019.

Výtvarný obor
– Výtvarná tvorba/Keramika/PVV
- kresba/malba/modelování na zadané téma
- kompozice, nápad
- soustředěnost
 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBORŮ: info od Mgr. Jamborové

Koncert je v letošním školním roce charitativní akcí pro sdružení pomáhající opuštěným zvířatům ANIMALS OS. Tato organizace též zajistila všechny potřebné náležitosti včetně sálu a veškerý výtěžek bude věnován ve prospěch zvířat. Součástí akce je prodejní vernisáž výtvarného oboru a obchůdek s potřebami, zejména hračkami, bylinkami a jinými potěšeními pro zvířátka, nejvíce pro kočky. Děkujeme všem za spolupráci a účast, svou činností prospějeme dobré věci.
Den konání: středa 5. června 2019
Místo konání: Modlitebna ČCE, Praha 2, Korunní 60
Doprava: metro A, stanice Jiřího z Poděbrad, potom pěšky nebo metro B, stanice Karlovo náměstí, metro C , stanice I. P. Pavlova, metro A, stanice Náměstí Míru, potom tramvaj (ze stanice Náměstí Míru druhá zastávka)
Vstupné: 50 Kč
Oblečení pro vystoupení: Broučci - libovolné společenské, jednotící doplněk dostanou děti na místě a po koncertě vrátí
Petrklíč- fialové sborové šaty, černé společenské boty (po skončení koncertu všechna děvčata šaty i vázací stuhy na místě opatřené jmenovkou odevzdají, děkuji)
Sraz: před modlitebnou  Broučci: 16:45/ Petrklíč: 16:00
Vernisáž a obchůdek: od 17:30 a po skončení koncertu 
Začátek koncertu: 18:00
Broučci si po svém vystoupení půjdou sednout k rodičům, Petrklíč bude koncert sledovat z balkónu.

AKCE ŠKOLY:

KVĚTEN
23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
25.5. - Noc kostelů
31.5. - ZUŠ OPEN - koncert souborů a vybraných absolventů - České muzeum hudby

23.5. - Keramiská soutěž "Oblíbená sladkost" - pořadatel SMART atelier

ČERVEN
1.6. – koncert ke Dni dětí – studium Bubec - 16:00 hodin 
5.6. - Koncert sborů - "Kočičí koncert a výstava" - charitativní koncert pro kočičí útulek - sdružení Animals SOS - místo konání: Modlitebna ČCE - Korunní 60
6.6. - slavnosti řeporyjského pivovaru
10. - 14.6. - závěrečné zkoušky
10. - 14.6. - zkoušky z HN u žáků s individuálním studijním plánem
24.6. - závěrečný koncert - rodiče a děti
24. - 27.6. - závěrečná výstava VO s hlasováním o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. - II. ročníku
- Děti malují pro Konto bariéry - letní téma: "Když nemůžeš, přidej víc"
- Nakresli zvíře ze znaku - VV soutěž, ZOO Praha

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
3. září 2018                          začátek školního roku
28. září 2018                        státní svátek
29. října a 30. října 2018    podzimní prázdniny
22. prosince 2018 - 2. ledna 2019    Vánoční prázdniny
3. – 4. ledna 2019                               ředitelské volno
31. ledna 2019                                     konec 1. pololetí
1. února 2019                                      pololetní prázdniny
11. února - 15. února 2019               jarní prázdniny
18. dubna 2019                                   Velikonoční prázdniny
19. dubna 2019                                   svátek
22. dubna 2019                                   Velikonoční pondělí
1. května 2019                                     státní svátek
6. – 7. května 2019                            ředitelské volno
8. května 2019                                     státní svátek
28. června 2019                                   konec 2. pololetí 
29. června- 1. září 2019                      hlavní prázdniny
2. září 2019                                   začátek školního roku 2019/2020

Úplata za vzdělání:
HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-