607263527 775 981 013

Aktuálně

Z důvodu plánované operace paní učitelky Bíňovcové
odpadá výuka hry na klavír a souborové hry ve dnech 24.1. - 28.1. 2020. Děkujeme za pochopení!

První úspěch v novém roce:

15.1. - Dnes jsme obdrželi zatím nezveřejněné výsledky soutěže Základních uměleckých škol:
"Sladký život". Pořádají Dobrovická muzea společně se ZUŠ Mladá Boleslav:
 
Téma: Zátiší, cukrovar, cukrová řepa
Kategorie 13 - 15 let:
1. místo - Alena ROŽKOVÁ, 14 let
2. místo - Vasilisa TAPILSKAYA - 14 let
Čestné uznání - Karolína TRNKOVÁ - 15 let
 
Kategorie 11 - 12 let
1. místo - Kamila TERELYA - 11 let
 
Kategorie 9 - 10 let
Čestné uznání - Adam PODZEMSKÝ - 9 let
Čestné uznání - Marie TRNKOVÁ - 10 let
 
Na výstavu dále vybrány práce žákyň:
Julie Urbancová - 8 let
Bára Sellnerová - 10 let
Aneta Böer - 12 let
Karolína Trnková - 15 let
 
Všem moc gratulujeme!
 
Vernisáž a slavnostní otevření výstavy se uskuteční 23.2. od 15:00 hodin v Muzeu Dobrovice


Plánované akce školy:
HUDEBNÍ OBOR

ÚNOR

10.2. - třídní koncet Mgr. Chudobové - sál školy
11.2. – interní koncert – sál školy - 18:00 hodin

BŘEZEN
7.3. - Karlovarský Skřivánek - Celopražské kolo soutěže v sólovém zpěvu
16.3. - interní koncert - sál školy - 18:00 hodin
27.3. – koncert učitelů ke Dni učitelů – sál školy
30.3. – RIP Milan Tesař – kytarová vzpomínka – přehrávka
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na klavír

DUBEN
- jarní koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
– interní koncert – sál školy
-  třídní koncert žáků sólového zpěvu, Š. Hrbáčkové - sál školy
- třídní koncert L. Bíňovcové
4.4. - Pražský akordeon
19.4. - společný koncert sborů – Kuřátka a dospělý sbor Kakofon – Klášterní kaple Řepy

KVĚTEN
11.5. – koncert ke Dni matek – sál školy
12. 5. – ZUŠ OPEN – koncert souborů a vybraných absolventů – České muzeum hudby nebo sál Pivovaru Řeporyje
- koncert pro MŠ Řeporyje
– interní koncert – sál školy
- absolventský koncert – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček
18. a 28.5. - přijímací zkoušky - 14:00 - 18:00 hodin

ČERVEN
2.6. – interní koncert - sál školy
- absolventský koncert K. Březiny, L. Vu, P. Van
- koncert sborů – Hlahol Praha
5.6. – Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla Řeporyje
- závěrečný koncert Rodiče a děti
- předprázdninový koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje

VÝTVARNÝ OBOR

LEDEN
- Mezinárodní VV soutěž – Lidice – „Krajina“
- Školní kolo Národní soutěže ZUŠ – výběr prací a výtvarných řad

BŘEZEN
31.3. - Děti malují pro Konto bariéry – jarní téma II.: „Ze života hmyzu“
- soutěž Svazu českých zahrádkářů – téma bude upřesněno
- Vykoumej komiks – soutěž DDM Vinohrady

- Pestrý svět – organizuje Neviditelná výstava – téma: " Létání"

KVĚTEN
- výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
- absolventská výstava – Libeňské jaro mladých – Libeňský zámeček

ČERVEN
30.6. - Děti malují pro Konto bariéry – letní téma III.: „Řemesla současná a zaniklá“
22. – 25. 6. – závěrečná výstava s hlasováním diváků o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. – III. ročníku  
Workshop pro veřejnost - tvorba odznáčku
- účast na dalších soutěžích dle nabídek organizací v průběhu školního roku

 

Úplata za vzdělání 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. září 2019  - začátek školního roku
28. října 2019 - státní svátek
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny
23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  -  Vánoční prázdniny
30. ledna 2020 - konec 1. pololetí
31. ledna 2020  - pololetní prázdniny
17. února - 23. února 2020- jarní prázdniny
9. dubna 2020 - Velikonoční prázdniny
10. dubna 2020 - svátek
13.dubna - Velikonoční pondělí
1. května 2020  - státní svátek
8. května 2020  - státní svátek       
30. června 2019 - konec 2. pololetí 
1. července - 31. srpna 2020 -  hlavní prázdniny
1. září 2020 -  začátek školního roku 2020/2021

 

31. října a 1. listopadu  -  ředitelské volno
29. a 30. června - ředitelské volno