607263527 775 981 013

Aktuálně

12.4.2021 Vážení rodiče, milí žáci,
 
na tiskové konferenci ministr Plaga oznámil, že od 12. 4. bude umožněna výuka 1+1 v ZUŠkách.
Bude to ve stejném režimu jako v předchozím školním roce.
 
Před výukou 1+1 nebude nutné testovat žáky.
Testovat se budou pouze učitelé a to 2x týdně.
 
Testy zařizujeme z vlastních finančních zdrojů školy,
pro ZUŠ nebudou poskytnuty státem.
 
Na žáky se moc těšíme a doufáme,
že se brzo uvidíme i při výuce kolektivní.
 Tereza ToráčováOd 1.3. probíhá výstava výtvarného oboru s názvem "Na schodech".
Před budovou ZUŠ můžete vidět práce žáků z online výuky. Budeme rádi, když se k nám přijdete podívat!


22. - 28. 2. - jarní prázdniny. 
Užijte si volné dny a my se na Vás budeme těšit zase od 1.3.21.1. - Od 21.1. bude probíhat online HN 5. roč. paní učitelky Bíňovcové. Kód pro připojení na Google MEET Vám byl zaslán na e-maily. Pokud ve školní matrice nemáte platný e-mail nebo Vám nepůjde přihlásit se, obraťte se na p. Kejhu - tel.: 702277260.7.1. - Sborový zpěv - opět probíhá online! Kódy pro přihlášení do MEET Vám byly zaslány na e-maily.
Připojujte se dle rozvrhu. 

4.1. 2021 - Dle nařízení vlády bude od 4.1. probíhat veškerá výuka distančně (online).
Bližší informace u Vašich učitelů.

Hudební nauka - 1. - 4. roč. - až do odvolání bude probíhat online.
Skupiny HN nebudeme dělit, výuka probíhá pro všechny žáky každý týden.
Prosíme o co nejvyšší účast!
Paní Mgr. Černá pošle kód pro připojení na
GOOGLE MEET na Vámi zadané e-maily cca 5 minut předem.

HN 5. ročník - učivo ke stažení v dokumentech

1.1.2021 - Vážení rodiče a milí žáci,

z důvodu epidemie COVID19 je naše škola opět nucena přejít na distanční výuku.

Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu bude probíhat přes aplikace WhatsApp,
Skype a další (dle dohody s Vašimi vyučujícími).
Neváhejte kontaktovat své učitele na telefonních číslech uvedených v žákovské knížce.

Výtvarný obor – výuka probíhá dle rozvrhu před GOOGLE MEET

Sborový zpěv -  výuka probíhá dle rozpisu od p. Kejhové před GOOGLE MEET

4.1.2021 - VZKAZ PRO ŽÁKY pana učitele Popelky a paní učitelky Georgievy:
 
Vážení rodiče,
 
bohužel jsme opět nuceni přejít na online výuku. Prosím Vás – spojte se s Vašimi novými vyučujícími:
 
Paní Georgieva:
Bude vyučovat přes Skype – přidejte si jí pod jménem Sylvia Georgieva,
pokud by Vám její přihlašovací nick nešel dohledat, pošlete mi Váš kontakt na Skype + jméno žáka (reditel@pro-radost.cz).
 
Pan učitel Popelka:
- spojí se s vámi na telefonních kontaktech uvedených v matrice školy.
Společně se dohodnete, jakým způsobem bude online výuka probíhat (Skype, MEET) – dle Vašeho přání.
 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září 2020                                           začátek školního roku
28. října 2020                                        státní svátek
29. října a 30. října 2020                     podzimní prázdniny
16. listopadu 2020                              ředitelské volno
17. listopadu 2020                               státní svátek
21. – 22. prosince 2020                      ředitelské volno
23. prosince 2020 - 1. ledna 2021     Vánoční prázdniny
28. ledna 2021                                      konec 1. pololetí
29. ledna 2021                                      pololetní prázdniny
22. února - 26. února 2021                 jarní prázdniny
1. dubna 2021                                       Velikonoční prázdniny
30. června 2021                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2021              hlavní prázdniny
1. září 2021                                            začátek školního roku 2021/2022

 ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ:

Úplatu za vzdělání je třeba zaplatit do 14. 9. 2020
- pokud nemáte pokyny k platbě, kontaktujte ředitelku školy - reditel@pro-radost.cz
Částka na 1. pololetí je snížena za neodchozené měsíce v době uzavření škol.

POKYNY K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ PRO VÝTVARNÝ OBOR – 1. POL. - stávající žáci
Splatnost: 14. 9. 2020
V.s.: 1000
Číslo účtu: 128499349/0800
DO POZNÁMKY JE NUTNÉ NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA
Částka:
Žáci Mgr. Toráčové: 800,-
Žáci, kteří chodili k Mgr. Štefíkové: 500,-
(snížené školné za dobu uzavření škol ve druhém pololetí 2019/20 a za nepřítomnost Mgr. Štefíkové ve výuce)

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro školní rok 2020/21

1) OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
- platí veškerá předchozí ustanovení z května 2020 - zejména zvýšená dezinfekce rukou před vstupem do školy a tříd

V souladu s manuálem MŠMT vydaném dne 18. 8. 2020:

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy s platností od 1. 9. 2020  NEPOSÍLALI své děti, jestliže jeví příznaky nachlazení (zvýšená teplota, rýma, kašel) nebo byla některému z členů rodiny ve společné domácnosti nařízena karanténa.
Dle závazného manuálu MŠMT jsme povinni takovéto dítě/žáka neprodleně izolovat z kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen si své dítě co nejrychleji ze školy vyzvednout.
Prosíme – dodržujte toto pravidlo – předejdeme tak společně nepříjemným situacím.
Buďte, prosím, maximálně ohleduplní ke spolužákům a zaměstnancům škol.
Pokud trpí Vaše dítě alergií, které se projevuje kašlem/rýmou – informujte o tom písemně! (čestné prohlášení/žákovská knížka) svého učitele/učitelku.

Zákonným zástupcům mladších žáků (PHV ) je dovolena přítomnost v individuální hodině nástroje – dle dohody s Vaším učitelem.
Zakrytí nosu a úst není povinné v prostorách školy (do odvolání – dle vývoje situace v ČR).

Předem všem děkujeme za pochopení a věříme, že letošní školní rok proběhne v pořádku,
bez vážnějších omezení!

V Praze dne 27. 8. 2020
                                                                                              Mgr. Tereza Toráčová
                                                                                                    ředitelka školy

2) DOKUMENTACE
- ve vlastním zájmu aktualizujte s Vašimi učiteli údaje povinné pro školní matriku – zejména změny trvalého bydliště, telefonních čísel, e-mailových adres, MŠ, ZŠ, SŠ, které navštěvují Vaše děti
- u žáků starších 18ti let je povinné doložit „Potvrzení o studiu“, vydávané SŠ
- u žáků cizinců je nutné doložit kopii „Potvrzení o trvalém pobytu v ČR – kopii můžete přinést osobně svému učiteli/učitelce nebo poslat scan na reditel@pro-radost.cz
- pokud bude Vaše dítě po výuce odcházet ze školy bez doprovodu, sdělí to zákonný zástupce svému učiteli/učitelce prostřednictvím žákovské knížky nebo na oficiálním formuláři školy

3) OSTATNÍ
- pokud se Vaše dítě nedostaví na výuku, informujte o tom předem vyučujícího na uvedených kontaktech v ŽK
- na výuku je nutné docházet včas nebo o pozdním příchodu informovat svého učitele/učitelku

- pro sborový zpěv a Výtvarný obor dále platí vstup do školy zadním vchodem – bránou do zahrady

 

 

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-