607263527 775 981 013

Aktuálně

Domluva rozvrhu - 1. - 2. 9. - 14:00 - 18:00 v ZUŠ.Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/22 - hudební obor:

SÓLOVÝ ZPĚV
Přijati: 050, 013, 012
Nepřijati: 007, 008

SBOROVÝ ZPĚV/PHV/Přípravný sbor Broučci
Přijati: 004, 003, 051, 001, 006, 010, 045,044, 011
Nepřijati - doporučujeme zkusit PZ příští rok: 046, 002, 043

HRA NA KLAVÍR - 
PHV přijati: 048, 016, 031, 028
Přijati - 1. ročník: 019, 020, 025, 056, 029, 030, 039, 040, 024, 022, 015, 017, 037
Nepřijati: 032, 018, 005, 021, 027


HRA NA KYTARU - Přijati: 034, 033, 038, 052

HRA NA AKORDEON
Přijati: 009

HRA NA HOUSLE 
Přijati: 036

HRA NA FLÉTNU
Přijati: 042,035,053

Přijatí žáci obdrží e-mail s instrukcemi pro vyplnění přihlášky a zahájení studia.
Děkujeme všem za účas v přijímacím řízení. 


30.6.2021 - online zápis pro Výtvarný obor 1. - 2. stupeň Základního studia  prodloužen do 1.9.2021
Přípravná výtvarná výchova - NAPLNĚNA

Příjem přihlášek pro individuální studium Hudebního oboru UZAVŘEN. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2021/2022
- sobota 5. 6. 2021 - 9:00 - 12:00 hodin
- pro přihlášení k přijímacím zkouškám je nutné do 31. 5. vyplnit přihlášku (ke stažení v záložce DOKUMENTY)
a poslat ji e-mailem ředitelce školy (reditel@pro-radost.cz)
- do e-mailu napište, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit
- z důvodu Covidových opatření budete k PZ pozváni na přesný čas tak, aby se ve škole uchazeči neshlukovali

- výsledky PZ budou zveřejněny na webu školy do 14.6.2021

- budova školy -Smíchovská 96/3, 155 00 Praha 5
- VYUČUJEME: Hra na klavír, flétny, saxofon, kytaru, el. kytaru, housle, akordeon, trubka, pozoun, lesní roh, sólový zpěv, sborový zpěv.

Sborový zpěv - „Broučci“ - přípravný sbor pro děti ve věku 5 - 8 let, „Kuřátka“ a „Petrklíč“.

Výtvarný obor - „Přípravná Výtvarná výchova“ - pro děti ve věku 5 - 8 let, „Základní studium“ - Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba - pro žáky ve věku 9 - 18 let. K přihlášce připojte fotky alespoň tří prací, které nevznikly v MŠ nebo ZŠ.
Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-