607263527 775 981 013

Aktuálně

OCENĚNÍ:
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon
Akordeonové DUO - K. Kratochvílová, K. Březina - 1. cena
3. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena
4. kategorie - Kryštof Březina - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
6. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena
9. kategorie - Daniel Šimánek - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
Žáci jsou ze třídy M. Kejhové

19.3.2019 - Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře
- TRIO -
Adéla Klímová, Adéla Mašková a Karolína Mašková  - 3. cena
- TRIO –
Lucie Klímová, Adéla Mašková a Ella Nováková – 3. cena
GRATULUJEME!
Žákyně jsou ze tříd Mgr. Chudobové a L. Kadochové

Zimní téma soutěže KONTO BARIÉRY 2018/2019:
"Bez růžových brýlí - problémy současné doby",
VV soutěž pořádaná Kontem bariéry a SVČ Lužánky.
Ocenění za naši školu získali žáci:
V. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - děti do 6ti let:
Sabina BÖER - Čestné uznání
VI. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - 
- žáci 7 - 10 let:
Kamila TERELYA - 3. místo
VII. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - 
- žáci 11 - 15 let:
Lucie CÍSAŘOVÁ - 1. cena
Alžběta ŠVARCOVÁ - 2. cena
Peter TOPERCZER - 3. cena
Máme obrovskou radost a všem oceněným gratulujeme!!!

AKCE ŠKOLY:

BŘEZEN
- Vykoumej komiks - VV soutěž pořádaná dílnami Vinohrady
16.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže ve hře na akordeon
18.3. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin - host: Eva Štruplová
23.3. – Krajské kolo MŠMT soutěže ve sborovém zpěvu – sbor Kuřátka 
20. - 23.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže v komorní hře
29.3. - koncert učitelů - 18:00 - sál školy
DUBEN
3.4. – koncert pro pečovatelský Dům u Agáty
5.4. - třídní koncert L. Bíňovcové v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - host: Mgr. Černá - diskuze o tématu "Inkluze v hudební výchově"
6. – 7.4. – Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní – sbor Kuřátka
9.4. - koncert vybraných žáků v Domově sociální péče Hagibor- 14:30hodin
11.4. – Koncert a výstava „pro radost“ (vybraní žáci HO a VO)
23.4. – třídní koncert M. Kejhové v rámci projektu šablony II pro ZUŠ, hosté: P. a P. Patočkové - Pražské barokní harmoniky - 17:30hodin, sál školy
12.-13.4. - Per Quatro Mani - soutěž ve čtyřruční hře
16.4. - koncert žáků - sál školy - 18:00 hodin

25.4. - koncert žáků  - sál školy - 18:00 hodin ?
23.4. - Neviditelná výstava a nadační fond Krasohled - VV soutěž PESTRÝ SVĚT, 
téma: "Hudba" - prostorová tvorba
15. - 17.4. - zkoušky z HN u žáků s individuálním studijním plánem
KVĚTEN
- koncert a výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
10. - 12.5. - Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon - K. Březina a D. Šimánek
13.5. - koncert ke Dni matek - sál školy - 18:00 hodin
21.5. - absolventský koncert a výstava v rámci Libeňského jara mladých
- Libeňský zámeček - 17:00 hodin
23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
31.5. - ZUŠ OPEN - koncert souborů a vybraných absolventů - České muzeum hudby
ČERVEN
10. - 14.6. - závěrečné zkoušky
10. - 14.6. - zkoušky z HN u žáků s individuálním studijním plánem
24.6. - závěrečný koncert - rodiče a děti

- koncert sborů v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - předpokládané místo konání: modlitebna Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici – téma: Charitativní koncert a dražba výtvarných děl pro kočičí útulek

24. - 27.6. - závěrečná výstava VO s hlasováním o nejlepší ročníkové dílo žáků 1. - II. ročníku

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
3. září 2018                          začátek školního roku
28. září 2018                        státní svátek
29. října a 30. října 2018    podzimní prázdniny
22. prosince 2018 - 2. ledna 2019    Vánoční prázdniny
3. – 4. ledna 2019                               ředitelské volno
31. ledna 2019                                     konec 1. pololetí
1. února 2019                                      pololetní prázdniny
11. února - 15. února 2019               jarní prázdniny
18. dubna 2019                                   Velikonoční prázdniny
19. dubna 2019                                   svátek
22. dubna 2019                                   Velikonoční pondělí
1. května 2019                                     státní svátek
6. – 7. května 2019                            ředitelské volno
8. května 2019                                     státní svátek
28. června 2019                                   konec 2. pololetí 
29. června- 1. září 2019                      hlavní prázdniny
2. září 2019                                   začátek školního roku 2019/2020

Úplata za vzdělání:
HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka - 1950,-
Skupinová výuka - 1250,-
Sborový zpěv - 750,-
Přípravná hudební výchova - 650,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1200,-
Keramika - 1600,-