607263527 775 981 013

Aktuálně

Domluva rozvrhu - 1. - 2. 9. - 14:00 - 18:00 v ZUŠ.

Výuka individuálních předmětů začíná od 3.9.

Výuka kolektivních předmětů začíná od 6.9 - HN, VV, soubory, sbory.

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021                                           začátek školního roku
28. října 2021                                       státní svátek
27. října a 29. října 2021                    podzimní prázdniny
17. listopadu 2021                              státní svátek
23. prosince 2021 - 1. ledna 2022    Vánoční prázdniny
31. ledna 2022                                     konec 1. pololetí
4. února 2022                                      pololetní prázdniny
7. března – 13. března 2022              jarní prázdniny
14. dubna 2022                                   Velikonoční prázdniny
30. června 2022                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2022             hlavní prázdniny
1. září 2022                                          začátek školního roku 2022/2023