607263527 775 981 013

Aktuálně

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY HUDEBNÍ OBOR na školní rok 2022/2023:
25. 5. a 30. 5. 2022 - 14:00 - 18:00 hodin
- k PZ budou uchazeči zváni dle času svého příchodu
- zákonný zástupce uchazeče vyplní přihlášku k přijímacím zkouškám
(možné na místě nebo ke stažení na webu www.pro-radost.cz/dokumenty)
- budova školy - Smíchovská 96/3, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
VYUČUJEME: Hra na klavír, flétny, saxofon, kytaru, el. kytaru, housle, akordeon, trubku, pozoun,
lesní roh, sólový zpěv, sborový zpěv.
 Sborový zpěv - „Broučci“ - přípravný sbor pro děti ve věku 5 - 8 let, sbory „Kuřátka“ a „Petrklíč“ - starší žáci.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VÝTVARNÝ OBOR na školní rok 2022/2023
25. 5. a 30. 5. 2022 - 14:00 - 18:00 hodin
- k PZ budou uchazeči zváni dle času svého příchodu
MÍSTO KONÁNÍ- budova výtvarného ateliéru v areálu sokolovny Řeporyje - mezi restaurací a tenisovými kurty
VYUČUJEME: Výtvarná tvorba - pro žáky 8 - 18 let
Přípravná výtvarná výchova - pro děti 5 - 7/8 let
Na přijímací zkoušky s sebou přineste alespoň 5 domácích prací, které nevznikly v MŠ nebo ZŠ,
na místě budou uchazeči tvořit malbu na zadané téma

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

V době příjímacích zkoušek
25. a 30. 5. odpadá veškerá výuka!
Závěrečné zkoušky
– 13. – 17. 6. odpadá výuka hudebního oboru.

Žáci se dostaví k závěrečné zkoušce dle rozpisu (info u Vašich učitelů).

Video záznamy ze školních koncertů ke shlédnutí zde:
https://www.facebook.com/SzusSkolaProRadost


Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021                                           začátek školního roku
28. října 2021                                       státní svátek
27. října a 29. října 2021                    podzimní prázdniny
17. listopadu 2021                              státní svátek
23. prosince 2021 - 1. ledna 2022    Vánoční prázdniny
31. ledna 2022                                     konec 1. pololetí
4. února 2022                                      pololetní prázdniny
7. března – 13. března 2022              jarní prázdniny
14. dubna 2022                                   Velikonoční prázdniny
30. června 2022                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2022             hlavní prázdniny
1. září 2022                                          začátek školního roku 2022/2023