607263527 775 981 013

Aktuálně

 

 

Výsledky přijímacích zkoušek na školní rok 2023/2024.
Gratulujeme všem přijatým uchazečům, přejeme mnoho radosti a úspěchů při studiu - těšíme se na setkávání v naší škole.

Nepřijatým uchazečům děkujeme za účast v přijímacím řízení,
bohužel nemáme místa pro všechny, kteří by se chtěli umělecky vzdělávat. 
Pokud se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat v pořadí, v jakém jste uvedeni v seznamu náhradníků.

Zákonný zástupce přijatého žáka obdrží informační e-mail:
- pokyny k platbě úplaty za vzdělání
- přihlášku do ZUŠ, kterou bude nutné doručit do školy do 23.6.2023
- informace o průběhu studia ve zvoleném studijním zaměření (dostupné také na webu – viz. ŠVP)

- v případě, že přijatý žák ke studiu NENASTOUPÍ, sdělte to co nejdříve na uvedené kontakty (607 263 527, reditel@pro-radost.cz) – místo bude obsazeno náhradníky
- v případě, že školné nebude uhrazeno do stanoveného termínu (30. 6. 2023), místo bude obsazeno náhradníky


Výsledky přijímacího řízení budou kompletně zveřejněny do 12. 6.

Přípravná hudební výchova:
Přijati: zpracováváme
Náhradníci:

Hra na akordeon:
Přijati: 048, 321, 064


Hra na elektrickou kytaru:
Přijati: zpracováváme
Náhradníci:

Hra na kytaru:
Přijati: zpracováváme
Náhradníci:

Hra na flétnu, saxofon, pozoun, trubku:
Přijati: 073, 029, 028, 214, 216
Náhradníci: 021, 046

Hra na housle:
Přijati: 200, 040, 054


Hra na klavír:
Přijati: zpracováváme
Náhradníci:


Hra na bicí:
Přijati: zpracováváme
Náhradníci:

Sborový zpěv:

Přijati: 041, 047, 066, 024, 023, dále zpracováváme
Náhradníci: DÁLE ZPRACOVÁVÁME
Nepřijati: 204 - doporučujeme přijít k přijímacím zkouškám na příští školní rok


Sólový zpěv:
Přijati: 067, 301, dále zpracováváme
NEPŘIJATI na sólový zpěv: 047, 066 - nabízíme možnost přijetí do sborového zpěvu 

Výtvarný obor: zpracováváme
Přípravná VV pondělí 12:45 – 14:15:
Přípravná VV pondělí 17:00 – 18:30:
Základní studium – PO 14:25 – 16:40:
Základní studium – ÚT 14:00 – 16:15:
Základní studium – ST 14:00 – 16:15:
Základní studium – ST 16:35 – 18:50:
Základní studium – ČT 14:00 – 16:15:
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
31. 5. a 5. 6. – 14:00 – 18:00 hodin
INFORMACE PRO UCHAZEČE:
- výsledek přijímací zkoušky bude zveřejněn do 12. 6. 2022 na
www.pro-radost.cz/aktuálně

Zákonný zástupce přijatého žáka obdrží informační e-mail:
- pokyny k platbě úplaty za vzdělání
- přihlášku do ZUŠ, kterou bude nutné doručit do školy do 23. 6. 2023
- informace o průběhu studia ve zvoleném studijním zaměření
(dostupné také na webu – viz. ŠVP)

- v případě, že přijatý žák ke studiu NENASTOUPÍ, sdělte to co nejdříve na uvedené kontakty (607 263 527,
reditel@pro-radost.cz) – místo bude obsazeno náhradníky
- v případě, že školné nebude uhrazeno do stanoveného termínu (30. 6. 2023), místo bude obsazeno náhradníky
Přeji všem u PZ hodně štěstí a budu se těšit na společné setkávání v naší škole.
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka školy


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Hudební obor:

zazpívat lidovou píseň

zazpívat předehrané tóny (melodický úryvek)

rozeznat melodii stoupající/klesající; vyšší/nižší tóny; smutné/ veselé

zopakovat rytmický útvar

rozpoznat jeden či více tónů najednou (1 - 3)

Výtvarný obor - domácí práce + tvorba na zadané téma.


Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby, sdělte tuto skutečnost zkoušejícím učitelům.
U PZ na to bude brán ohled.
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

1. září 2022                                            začátek školního roku
28. října 2022                                        státní svátek
26. října a 27. října 2022                    podzimní prázdniny
17. listopadu 2022                               státní svátek
23. prosince 2022 - 2. ledna 2023    Vánoční prázdniny
31. ledna 2023                                               konec 1. pololetí
3. února 2023                                        pololetní prázdniny
13. března – 19. března 2023            jarní prázdniny
6. dubna 2023                                     Velikonoční prázdniny
30. června 2023                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2023             hlavní prázdniny
4. září 2023                                   začátek školního roku 2023/2024

Video záznamy ze školních koncertů ke shlédnutí zde:
https://www.facebook.com/SzusSkolaProRadost

Úplata za vzdělání 2022/2023:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-