607263527 775 981 013

Aktuálně

Žádáme zákonné zástupce, aby pravidelně aktualizovali údaje pro školní matriku
- zejména e-maily, telefony, trvalá bydliště, u dětí cizinců - platná potvrzení o trvalém pobytu.

E-mail: reditel@pro-radost.cz. Děkujeme!

Zkoušky z Hudební nauky pro žáky s individuální výukou
se uskuteční v týdnu 19. - 23. 11. 2018.
Termín a požadované učivo si domluvíte individuálně s Vaší vyučující:
Mgr. Jana Jamborová: tel. 606 439 582
Milena Kejhová: tel. 775 981 013
Ludmila Bíňovcová: tel. 723 271 449
POŽADAVKY K PŘEZKOUŠENÍ Z HN NAUKY PRO INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVANÉ ŽÁKY u Mgr. Jamborové: 
> ( 1. ČTVRTLETÍ 2018/19 ) 

> 1. ROČNÍK 
> - zvuk X tón 
> - notová osnova ( 5 linek, 4 mezery ), houslový klíč, nota (hlavička , prázdná, plná- nožička , směr psaní vzhůru nebo dolů - praporek) 
> - psaní not a houslového klíče 
> - notová řada v rozsahu c1 - c2 
> - nota čtvrťová a osminová 
> - kombinace not čtvrťových a osminových 
> - 2/4 takt, čtení jednoduchých rytmů s počítáním s použitím not čtvrťových a osminových 

> 2. ROČNÍK 
> - celý tón X půltón (sluchové rozlišení) 
> - posuvky - křížek, béčko, odrážka, vyjmenovat řady tónů s křížky a béčky ( fis, cis gis dis, ais, eis, his ; bé, es, as, des, ges, ces, fes ) 
> - vyvozování durových stupnic a kvintakordů ( C , G, D, A, F, Bé, Es dur), půltóny ve stupnicích 
> - základní rozdělení hudebních nástrojů ( strunné , dechové, bicí ) + uvedení příkladů 

> 3. ROČNÍK 
> - durové stupnice , kvintakord, půltóny ve stupnicích 
> - tónorod dur X moll, sluchové rozlišování 
> - základní harmonické funkce - tónika, dominanta, subdominanta a jejich využití v praxi 
> - interval, intervalová řada, intervaly základní (velké, čisté) 

> 4. ROČNÍK 
> - durové stupnice, kvintakordy, půltóny 
> - noty v tříčárkované a malé oktávě 
> - intervaly základní a odvozené 
> - part X partitura 
> - konsonance X disonance 

> DOPORUČENÁ LITERATURA: 
> Dagmar Lisá : Hudební nauka , 1. díl ( žlutá učebnice s modrým ptáčkem) 
> J. Vozar: Pracovní učebnice z hudební nauky 

AKCE ŠKOLY:

4. – 7. 10. 2018 – Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů Bratislava Cantat
– Akordeonový soubor získal STŘÍBRNÉ PÁSMO - gratulujeme!

- VV soutěž - Děti malují pro konto bariéry - podzimní téma: "Bez růžových brýlí" 

LISTOPAD
- 7.11. - Výtvarná soutěž : "Můj barevný sen II",
zaměřená na abstraktní umění. Pořádaná: Dobrovická muzea:
Kategorie 9-10 let - 1. cena - Anna Šenkýřová - kresba pastelem,
Kategorie 11 - 12 let - 3. cena - Bára Uchalová - perokresba,
Kategorie 13 - 15 let - 3. cena - Alena Rožková - koláž,
Dílo Elišky Šenkýřové bez ocenění, ale vystaveno v prostorách muzea.
Všem moc gratulujeme!

- 12.11. - 19:00 hodin - třídní koncert Mgr. Jamborové - sál školy
- 19.11. - koncert žáků - sál školy - 18:00 hodin
 - 29.11. – koncert žáků – sál školy - 18:00 hodin
- 30.11. - třídní koncert Mgr. Chudobové - sál školy - 18:00 hodin

PETRKLÍČ:
V neděli 18. 11. budeme zpívat na koncertě v divadle Gong.
SRAZ: 14:00 hodin před divadlem
Slavnostní koncert ke 100. výročí založení republiky "Kde domov můj"
místo konání: divadlo Gong, Praha 9, Sokolovská 969/191
začátek koncertu: 16:00, předpokládaný konec: 18:15
s sebou: oblečení pro vystoupení (upřesním), svačina, pití, hřeben

 

PROSINEC
- Neviditelná výstava – VV soutěž – „Hudba“
- VV soutěž – Děti malují pro konto bariéry – zimní téma
- 2.12. - rozsvěcení Vánočního stromu – náměstí Řeporyje
- 7.12. - koncert žáků - sál školy - 18:00 hodin
- 8.12. - Vánoční koncert P. Kotvalda - Petrklíč – kostel sv. Šimona a Judy
- 14.12. - koncert v kostele v Řeporyjích - 18:00 hodin
- 17.12. - koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - odpadá PHV a 1. ročník HN Mgr. Jamborové
- 19. – 21.12. - Vánoční výstava VO
20.12. - třídní koncert Mgr. Klotkové - 18:00 hodin - sál školy
21.12. - Vánoční koncert sborů v Hlaholu - 18:00 hodin

LEDEN

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
3. září 2018                          začátek školního roku
28. září 2018                        státní svátek
29. října a 30. října 2018    podzimní prázdniny
22. prosince 2018 - 2. ledna 2019    Vánoční prázdniny
3. – 4. ledna 2019                               ředitelské volno
31. ledna 2019                                     konec 1. pololetí
1. února 2019                                      pololetní prázdniny
11. února - 15. února 2019               jarní prázdniny
18. dubna 2019                                   Velikonoční prázdniny
19. dubna 2019                                   svátek
22. dubna 2019                                   Velikonoční pondělí
1. května 2019                                     státní svátek
6. – 7. května 2019                            ředitelské volno
8. května 2019                                     státní svátek
28. června 2019                                   konec 2. pololetí 
29. června- 1. září 2019                      hlavní prázdniny
2. září 2019                                   začátek školního roku 2019/2020

Úplata za vzdělání:
HUDEBNÍ OBOR:

Individuální výuka - 1950,-
Skupinová výuka - 1250,-
Sborový zpěv - 750,-
Přípravná hudební výchova - 650,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1200,-
Keramika - 1600,-