607263527 775 981 013

Aktuálně

Přejeme všem krásné prožití léta!


Žáci sólového zpěvu - 3.9. - 16:00 - 18:00 hodin
- úvodní soustředění a seznámení s novou paní učitelkou, Šárkou Hrbáčkovou, domluva rozvrhu  

Splatnost školného -  15.9.2019
Nově přijatí žáci - 30.6.2019

ZÁŘÍ
2. a 3.9. - 14:00 - 18:00 hodin - domluva rozvrhu
Individuální výuka začíná od 4.9.
Kolektivní výuka HO začíná od 9.9. 
Výtvarný obor začíná od 9.9.

 

 

Úplata za vzdělání 2019/2020:

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

29. června- 1. září 2019                      hlavní prázdniny
2. září 2019                                           začátek školního roku 2019/2020