607263527 775 981 013

Aktuálně

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2021/2022
- sobota 5. 6. 2021 - 9:00 - 12:00 hodin
- pro přihlášení k přijímacím zkouškám je nutné do 31. 5. vyplnit přihlášku (ke stažení v záložce DOKUMENTY)
a poslat ji e-mailem ředitelce školy (reditel@pro-radost.cz)
- do e-mailu napište, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit
- z důvodu Covidových opatření budete k PZ pozváni na přesný čas tak, aby se ve škole uchazeči neshlukovali

- výsledky PZ budou zveřejněny na webu školy do 14.6.2021

- budova školy -Smíchovská 96/3, 155 00 Praha 5
- VYUČUJEME: Hra na klavír, flétny, saxofon, kytaru, el. kytaru, housle, akordeon, trubka, pozoun, lesní roh, sólový zpěv, sborový zpěv.

Sborový zpěv - „Broučci“ - přípravný sbor pro děti ve věku 5 - 8 let, „Kuřátka“ a „Petrklíč“.

Výtvarný obor - „Přípravná Výtvarná výchova“ - pro děti ve věku 5 - 8 let, „Základní studium“ - Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba - pro žáky ve věku 9 - 18 let. K přihlášce připojte fotky alespoň tří prací, které nevznikly v MŠ nebo ZŠ.
Od 12.4. probíhá prezenčně výuka individuálních předmětů - 1 učitel + 1 žák.
Kolektivní výuka - HN, VV, soubory, sbory - zůstávají dále distančně.


12.4.2021 Vážení
rodiče, milí žáci,
 
na tiskové konferenci ministr Plaga oznámil, že od 12. 4. bude umožněna výuka 1+1 v ZUŠkách.
Bude to ve stejném režimu jako v předchozím školním roce.
 
Před výukou 1+1 nebude nutné testovat žáky.
Testovat se budou pouze učitelé a to 2x týdně.
 
Testy zařizujeme z vlastních finančních zdrojů školy,
pro ZUŠ nebudou poskytnuty státem.
 
Na žáky se moc těšíme a doufáme,
že se brzo uvidíme i při výuce kolektivní.
 Tereza ToráčováOd 1.3. probíhá výstava výtvarného oboru s názvem "Na schodech".
Před budovou ZUŠ můžete vidět práce žáků z online výuky. Budeme rádi, když se k nám přijdete podívat!


 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září 2020                                           začátek školního roku
28. října 2020                                        státní svátek
29. října a 30. října 2020                     podzimní prázdniny
16. listopadu 2020                              ředitelské volno
17. listopadu 2020                               státní svátek
21. – 22. prosince 2020                      ředitelské volno
23. prosince 2020 - 1. ledna 2021     Vánoční prázdniny
28. ledna 2021                                      konec 1. pololetí
29. ledna 2021                                      pololetní prázdniny
22. února - 26. února 2021                 jarní prázdniny
1. dubna 2021                                       Velikonoční prázdniny
30. června 2021                                    konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2021              hlavní prázdniny
1. září 2021                                            začátek školního roku 2021/2022

 ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ:

Úplatu za vzdělání je třeba zaplatit do 14. 9. 2020
- pokud nemáte pokyny k platbě, kontaktujte ředitelku školy - reditel@pro-radost.cz
Částka na 1. pololetí je snížena za neodchozené měsíce v době uzavření škol.

POKYNY K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ PRO VÝTVARNÝ OBOR – 1. POL. - stávající žáci
Splatnost: 14. 9. 2020
V.s.: 1000
Číslo účtu: 128499349/0800
DO POZNÁMKY JE NUTNÉ NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA
Částka:
Žáci Mgr. Toráčové: 800,-
Žáci, kteří chodili k Mgr. Štefíkové: 500,-
(snížené školné za dobu uzavření škol ve druhém pololetí 2019/20 a za nepřítomnost Mgr. Štefíkové ve výuce)

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro školní rok 2020/21

1) OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
- platí veškerá předchozí ustanovení z května 2020 - zejména zvýšená dezinfekce rukou před vstupem do školy a tříd

V souladu s manuálem MŠMT vydaném dne 18. 8. 2020:

Žádáme zákonné zástupce, aby do školy s platností od 1. 9. 2020  NEPOSÍLALI své děti, jestliže jeví příznaky nachlazení (zvýšená teplota, rýma, kašel) nebo byla některému z členů rodiny ve společné domácnosti nařízena karanténa.
Dle závazného manuálu MŠMT jsme povinni takovéto dítě/žáka neprodleně izolovat z kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen si své dítě co nejrychleji ze školy vyzvednout.
Prosíme – dodržujte toto pravidlo – předejdeme tak společně nepříjemným situacím.
Buďte, prosím, maximálně ohleduplní ke spolužákům a zaměstnancům škol.
Pokud trpí Vaše dítě alergií, které se projevuje kašlem/rýmou – informujte o tom písemně! (čestné prohlášení/žákovská knížka) svého učitele/učitelku.

Zákonným zástupcům mladších žáků (PHV ) je dovolena přítomnost v individuální hodině nástroje – dle dohody s Vaším učitelem.
Zakrytí nosu a úst není povinné v prostorách školy (do odvolání – dle vývoje situace v ČR).

Předem všem děkujeme za pochopení a věříme, že letošní školní rok proběhne v pořádku,
bez vážnějších omezení!

V Praze dne 27. 8. 2020
                                                                                              Mgr. Tereza Toráčová
                                                                                                    ředitelka školy

2) DOKUMENTACE
- ve vlastním zájmu aktualizujte s Vašimi učiteli údaje povinné pro školní matriku – zejména změny trvalého bydliště, telefonních čísel, e-mailových adres, MŠ, ZŠ, SŠ, které navštěvují Vaše děti
- u žáků starších 18ti let je povinné doložit „Potvrzení o studiu“, vydávané SŠ
- u žáků cizinců je nutné doložit kopii „Potvrzení o trvalém pobytu v ČR – kopii můžete přinést osobně svému učiteli/učitelce nebo poslat scan na reditel@pro-radost.cz
- pokud bude Vaše dítě po výuce odcházet ze školy bez doprovodu, sdělí to zákonný zástupce svému učiteli/učitelce prostřednictvím žákovské knížky nebo na oficiálním formuláři školy

3) OSTATNÍ
- pokud se Vaše dítě nedostaví na výuku, informujte o tom předem vyučujícího na uvedených kontaktech v ŽK
- na výuku je nutné docházet včas nebo o pozdním příchodu informovat svého učitele/učitelku

- pro sborový zpěv a Výtvarný obor dále platí vstup do školy zadním vchodem – bránou do zahrady

 

 

Úplata za vzdělání 2020/2021:
Uvedené ceny jsou za pololetí. 

HUDEBNÍ OBOR:
Individuální výuka - 2000,-
Skupinová výuka - 1300,-
Sborový zpěv - 800,-
Přípravná hudební výchova - 700,-

VÝTVARNÝ OBOR:
Základní studium I. a II. stupeň, PVV - 1300,-
Keramika - 1700,-