607263527 775 981 013

Hlavní strana

SZUŠ - Škola pro radost poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.
Nabízí dětem možnost rozvíjet individuální schopnosti a talent, získávat praktické zkušenosti a dovednosti.
Poskytuje prostor pro zábavu a poučení.

Podchycuje talentované žáky od předškolního věku až po dospělé studenty a odborně je vzdělává ke studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Pod vedením kvalifikovaných odborníků nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí a tvořivé setkávání a poznávání světa kolem nás prostřednictvím umění.

Cíle základního uměleckého vzdělávání jsou

  • formovat osobnost žáka
  • poskytnout žákům základy vzdělávání ve zvoleném uměleckém oboru
  • po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání na středních a vysokých školách uměleckého pedagogického zaměření a na konzervatořích

Organizujeme:

Koncerty, třídní přehrávky, výstavy, soutěže, přehlídky žáků SZUŠ, každoroční soustředění žáků hudebního a výtvarného oboru, zahraniční zájezdy.

Zúčastňujeme se:

Domácích a mezinárodních soutěží a festivalů, soutěží ZUŠ, veřejných koncertů pořádaných k různým výročím a slavnostním příležitostem.

Spolupracujeme:

Sbor spolupracuje se zpěvákem Petrem Kotvaldem.

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
Pěvecký sbor je členem Unie českých pěveckých sborů a Asociace Základních uměleckých škol.

Soukromá základní umělecká škola - Škola pro radost v.o.s. - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz