607263527 775 981 013

Hlavní strana

Škola sídlí v budově bývalé základní školy v městské části Praha 5 – Řeporyje,
zřizovatelem SZUŠ – Škola pro radost v.o.s. je Milena Kejhová.
Na škole jsou vyučovány dva obory: Hudební obor a Výtvarný obor.
Kapacita školy je 350 žáků.
SZUŠ – Škola pro radost v.o.s. byla založena v roce 1992 jako základní umělecká škola s Hudebním oborem. Do sítě škol byla zařazena v roce 1996 s kapacitou 120 žáků. V roce 2008 byl otevřen Výtvarný obor a kapacita školy byla zvýšena na 250 žáků.
Od roku 1998 SZUŠ sídlí v budově ZŠ, kterou si od 1. 1. 2006 pronajímá celou. V letech 2000 až 2009 prošla budova v několika etapách rekonstrukcí, která zlepšila podmínky pro výuku, mj. byl vybudován bezbariérový přístup. Vyučování probíhá ve čtyřech velkých a čtyřech malých učebnách, součástí školy je také hudební sál s kapacitou šedesáti míst. K budově školy patří prostorná školní zahrada, kde v případě hezkého počasí probíhá výuka výtvarného oboru.
V roce 2009 SZUŠ získala „Certifikát kvality“, který jí byl udělen Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS; www.soukromeskoly.cz) na základě předem stanovených kritérií v oblasti řízení, vedení školní dokumentace a výsledků dosažených školou.
Školu navštěvují žáci nejen z Prahy, ale i z okolních obcí. Všechny naše žáky spojuje aktivní zájem o umění a kulturu. Předpokladem pro zahájení studia na SZUŠ – Škola pro radost v.o.s. je úspěšně vykonaná přijímací zkouška. Přijímací zkoušky probíhají v květnu.

Organizujeme:
Koncerty
Třídní přehrávky
Výstavy
Soustředění žáků hudebního oboru
Zahraniční zájezdy

Zúčastňujeme se:
Domácích a mezinárodních soutěží a festivalů
Soutěží ZUŠ
Veřejných koncertů pořádaných k různým výročím a slavnostním příležitostem

Spolupracujeme:
S MČ Praha - Řeporyje
Sbor Petrklíč spolupracuje se zpěvákem Petrem Kotvaldem
Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace Základních uměleckých škol
Pěvecký sbor je členem Unie českých pěveckých sborů

Zaměření školy:
Jsme ZUŠ poskytující tradiční výuku 
Radostný a přátelský přístup 
Radost z muzicírování a výtvarného projevu  
Estetické vystupování 
Spolupráce s rodiči a vnějšími partnery 
Spolupráce žáků v kolektivních předmětech a mezioborová spolupráce 
Získání komplexního uměleckého vzdělání
Kvalitní trávení volného času

Soukromá základní umělecká škola - Škola pro radost v.o.s. - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz