607263527 775 981 013

Archiv aktualit

23.2.2020

První radost v novém roce:
15.1.2020 - Dnes jsme obdrželi zatím nezveřejněné výsledky soutěže Základních uměleckých škol: "Sladký život". Pořádají Dobrovická muzea společně se ZUŠ Mladá Boleslav:

Téma: Zátiší, cukrovar, cukrová řepa
Kategorie 13 - 15 let:
1. místo - Alena ROŽKOVÁ, 14 let
2. místo - Vasilisa TAPILSKAYA - 14 let
Čestné uznání - Karolína TRNKOVÁ - 15 let

Kategorie 11 - 12 let
1. místo - Kamila TERELYA - 11 let

Kategorie 9 - 10 let
Čestné uznání - Adam PODZEMSKÝ - 9 let
Čestné uznání - Marie TRNKOVÁ - 10 let

Na výstavu dále vybrány práce žákyň:
Julie Urbancová - 8 let
Bára Sellnerová - 10 let
Aneta Böer - 12 let
Karolína Trnková - 15 let

Všem moc gratulujeme!

Vernisáž a slavnostní otevření výstavy se uskuteční 23.2. od 15:00 hodin v Muzeu Dobrovice


6.2.2020

Náš žák MATĚJ LITERA složil talentové zkoušky a byl přijat na Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze. Z 205 uchazečů přijali 35 žáků a Matěj byl sedmý nejúspěšnější. MOC GRATULUJEME !!!!!!!


4.2.2020

Z důvodu nemoci ODPADÁ ve dnech 4. – 6.2.2020 výuka pana učitele Počepického.


24.1.2020

Z důvodu plánované operace paní učitelky Bíňovcové
odpadá výuka hry na klavír a souborové hry ve dnech 24.1. - 28.1. 2020. Děkujeme za pochopení!


24.1.2020

Umělecká soutěž Allegro 2020

PÁTEK 24. 1. 2020 – PROFESNÍ DŮM

Kategorie 1B:
2. MÍSTO – Dominik Fišer – klavír
Kategorie 2B:
2. MÍSTO – Matěj Špaček – klavír
3. MÍSTO – David Štětina – klavír
Kategorie 3C:
1. MÍSTO - DUO KLAVÍR: Adéla Klímová a Lucie Klímová – klavír


21.1.2020

Hra na klavír - L. Kadochová:
21. - 24.1. - Nemoc paní učitelky, výuka bude probíhat dle rozvrhu - zajištěno suplování


20.1.2020

Termín testu pro žáky s individuálním plněním HN je stanoven:
Mgr. Černá: 20. - 21. 1. 2020
M. Kejhová: 23.1. 2020
(čas dle domluvy s vyučující)


20.1.2020

Hudební nauka – test 1. pololetí 2019/2020 (vyučující Mgr. H.Černá)
1.ročník
- noty v houslovém klíči c1 – c3 (čtení, zápis do notové osnovy), správné psaní nožiček u not, malá oktáva (g, a, h)
- hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 a 3/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- znalost pojmů legato, staccato, repetice, tempových označení andante, moderato, allegro
2. ročník
- noty v houslovém klíči (g – h3) i s posuvkami
- hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová a čtvrťová s tečkou)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 a 3/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- durové stupnice do 4 křížků (předznamenání, zápis a pojmenování tónů, vyznačení půltónů, tvorba akordu)
- znalost pojmů akord, stupnice, tónina, staccato, legato, repetice, prima volta, sekunda volta, označení dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo)
- dechové žesťové hudební nástroje (trubka, pozoun, lesní roh, tuba - rozlišování zrakem, případně sluchem)3. ročník
- noty v basovém klíči (c – e1) i s posuvkami
- rytmické cvičení – zápis rytmického útvaru ve ¾ a 4/4 taktu, doplnění neúplných taktů (s využitím not a pomlk – celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová a čtvrťová s tečkou)
- durové stupnice do 4 křížků (předznamenání, zápis a pojmenování not, vyznačení půltónů), hlavní stupně ve stupnici (T, S, D), tvorba tónického kvintakordu a jeho obratů
- základní intervaly (názvy, značení číšlicí, tvorba od různých tónů)
- dynamika a její značení (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo)
5. ročník
- durové a mollové stupnice (předznamenání, rozlišování, paralelní a stejnojmenné stupnice), druhy mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická)
- tempová označení (viz prac. sešit s. 6, 7)
- rytmické cvičení – zápis, doplnění rytmického útvaru ve dvoupůlovém taktu (alla breve)
- dějiny hudby – hudba starověkých civilizací, hudba středověku (časové vymezení, úloha, funkce hudby, druhy hudby, hudební nástroje, hud. památky, způsob zaznamenání hudby,...).
Studijní literatura: prac. sešity M. Vozar – Hudební nauka pro ZUŠ 1.,2.,3.,5.ročník; D.Lisá – Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl (5.r. i 2. díl).
Písemný test: se uskuteční v rámci hodin výuky HN dle pravidelného rozvrhu (13., 14.1., případně 20., 21.1.), nebo po domluvě.


17.1.2020

Koncert žáků - sál školy, 18:00 hodin


13.1.2020

LEDEN - Akce Hudebního oboru:
14.1. - třídní koncert Mgr. Klotkové - sál školy
17.1. – interní koncert – sál školy - 18:00
20.1. -Školní kola Národní soutěže ZUŠ – ve hře na klavír, hře na kytaru a hře na housle
24.1. - Hudební soutěž Allegro


19.12.2019

Z důvodu nemoci paní učitelky Štefíkové bude výstava Výtvarného oboru otevřena pouze 18. - 19.12. - 15:00 - 18:00 hodin, děkujeme za pochopení.


1.12.2019

PROSINEC - akce školy
- předvánoční koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
1.12. - rozsvěcení vánočního stromu – náměstí Řeporyje
13.12. - koncert sborů a instrumentalistů – kostel sv. Petr a Pavla Řeporyje - 18:00 hodin
20.12. - koncert sborů – Hlahol - 18:00 hodin
20.12. - Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU
21.12. - koncert P. Kotvalda – kostel sv. Šimona a Judy - 19:00 hodin
18. - 20. 12. - Vánoční výstava s workshopem pro děti 4 - 15 let - téma: "Vyrob si svou Vánoční ozdobu"


2.11.2019

Mezinárodní akordeonové dny v Praze - kategorie XIII. komorní soubory - Kristýna Kratochvílová a Kryštof Březina získali - Stříbrné ocenění. Gratulujeme!


28.10.2019

28. října 2019 - státní svátek,
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny


28.10.2019

28.10. - státní svátek
29. - 30.10. - podzimní prázdniny
31. 10.-1. 11. - ředitelské volno5.10.2019

Mezinárodní hudební festival Bratislava Cantat - Kuřátka mají ZLATO!Moc gratulujeme našim úžasným žákyním a paním učitelkám M. Kejhové a L. Bíňovcové


3.10.2019

Ve dnech 3. a 4.10. ODPADÁ VÝUKA učitelů:
M. Kejhové, L. Bíňovcové a M. Počepického z důvodu účasti na Mezinárodním festivalu Bratislava Cantat.


3.10.2019

Bratislava Cantat - sbor Kuřátka - aktuality:

Příjezd domů bude bohužel zpožděn z důvodu kolony na D1!
Čas cca 16:00.


5.9.2019

První radost v novém školním roce:
Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto bariéry:
(uzávěrka v červnu 2019).
Téma: "Když nemůžeš, přidej víc"
Gratulujeme našim oceněným žákům:

7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání – děti 11-15 let:
1. místo – Adam Zobaník (13 let)
Čestné uznání – Alena Rožková (14 let)
Čestné uznání – Nela Grmelová (14 let)
Čestné uznání – Yen Nhi Nguyenová (15 let)


4.9.2019

Žádáme zákonné zástupce, aby u svých učitelů aktualizovali údaje žáků do matriky školy – kontaktní e-maily, telefonní čísla, adresy trvalého pobytu, ZŠ, …
DĚKUJEME


4.9.2019

NOVÉ KONTAKTY na učitele:
HUDEBNÍ NAUKA: Mgr. Hana Černá
e-mail: hana.cerna@pro-radost.cz

SÓLOVÝ ZPĚV: Šárka Hrbáčková
e- mail: sarka.hrbackova@pro-radost.cz


2.9.2019

2. a 3.9. - 14:00 - 18:00 hodin - domluva rozvrhu
Individuální výuka začíná od 4.9.
Kolektivní výuka HO začíná od 9.9.
Výtvarný obor začíná od 9.9.


2.9.2019

Splatnost školného - 15.9.2019
Nově přijatí žáci - 30.6.2019

ZÁŘÍ
2. a 3.9. - 14:00 - 18:00 hodin - domluva rozvrhu
Individuální výuka začíná od 4.9.
Kolektivní výuka HO začíná od 9.9.
Výtvarný obor začíná od 9.9.

SÓLOVÝ ZPĚV:
Úvodní hodina (zahajovací soustředění), seznámení s novou paní učitelkou Šárkou Hrbáčkovou,
domluva rozvrhu - proběhne dne 4.9. od 15:00 – 17:00 hodin.

SBOR PETRKLÍČ - 1. hodina již 4.9.


28.6.2019

Výtvarný obor - ukončení školního roku
24. - 27.6. - závěrečná výstava - 15:00 - 18:00 hodin v SZUŠ
27. 6. - 17:00 - 18:00 - rozebrání prací z výstavy
28.6. - 9:00 - 12:00 - vysvědčení, rozebrání prací z výstavy


24.6.2019

Závěrečný koncert - rodiče a děti - 18:00 hodin, sál školy


10.6.2019

Závěrečné zkoušky Hudební obor:
10. – 14. 6. 2019
V době zkoušek odpadá výuka Hudebního oboru. Výtvarný obor dle rozvrhu.


5.6.2019

Koncert sborů v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - modlitebna Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici – téma: Charitativní koncert a dražba výtvarných děl pro kočičí útulek


24.5.2019

Dne 24.5. - odpadá výuka Hudebních nauk z důvodu voleb do evropského parlamentu


23.5.2019

23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 14:00 - 18:00 hodin,
odpadá výuka, sbor Kuřátka se vyučuje dle rozvrhu.


23.5.2019

Keramická soutěž „Moje oblíbená sladkost“ – pořádal SmART ateliér Barrandov
Polina Chestneyshaya – Mimořádná cena poroty, Bára Uchalová – 4. cena, Adéla Černá – 5. cena – v kategorii žáků 9 – 15 let


20.5.2019

Koncert třídy Mgr. Jamborové - sál školy, 18:30 hodin


16.5.2019

Koncert žáků - sál školy


14.5.2019

Koncert kytarové třídy Mgr. Čápa12.5.2019

10. – 12. 5. – Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon - Plzeň.
Kryštof Březina získal 2. cenu ve IV. kategorii.
Daniel Šimánek - Čestné uznání I. stupně v IX. kategorii.
Oběma žákům a paní učitelce Mileně Kejhové moc gratulujeme!


8.5.2019

1. května 2019 - státní svátek
6. – 7. května 2019 - ředitelské volno
8. května 2019 - státní svátek
1.5.2019

KVĚTEN
15.5. - koncert a výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
10. - 12.5. - Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon - K. Březina a D. Šimánek - Plzeň
13.5. - koncert ke Dni matek - sál školy - 18:00 hodin
16.5. - koncert žáků - sál školy
21.5. - absolventský koncert a výstava v rámci Libeňského jara mladých - Libeňský zámeček - 17:00 hodin
23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 14:00 - 18:00hodin
31.5. - ZUŠ OPEN - koncert souborů a vybraných absolventů - České muzeum hudby
- keramická soutěž - "Oblíbený dortík" - SMART ateliér Barrandov


29.4.2019

VV soutěž Pestrý svět (vyhlašuje Neviditelná výstava) - téma: HUDBA - Naše žákyně Sofinka Rudolfová získala v kategorii 6 - 8 let ČESTNÉ UZNÁNÍ se svým dílem KYTARA - Gratulujeme!


20.4.2019

PER QUATTRO MANI XIII. ročník - 3. cena - Tereza Slancová a Klára Štětinová, žákyně jsou ze třídy Mgr. Klotkové. GRATULUJEME


18.4.2019

18. dubna - Velikonoční prázdniny,
19. dubna - svátek,
22. dubna - Velikonoční pondělí


6.4.2019

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů - "Zahrada písní" - sbor KUŘÁTKA získal ZLATÉ ocenění


1.4.2019

DUBEN
3.4. – koncert pro pečovatelský Dům u Agáty
5.4. - třídní koncert L. Bíňovcové v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - host: Mgr. Černá - diskuze o tématu "Inkluze v hudební výchově"
6.4. - Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů - Zahrada písní
9.4. - koncert vybraných žáků v Domově sociální péče Hagibor- 14:30hodin
11.4. – Koncert a výstava „pro radost“ (vybraní žáci HO a VO)
25.4. - koncert žáků - sál školy
23.4. - Neviditelná výstava a nadační fond Krasohled - VV soutěž PESTRÝ SVĚT,
téma: "Hudba" - prostorová tvorba
23.4. – třídní koncert M. Kejhové v rámci projektu šablony II pro ZUŠ, hosté: P. a P. Patočkové - Pražské barokní harmoniky - 17:30hodin, sál školy
15. - 17.4. - zkoušky z HN u žáků s individuálním studijním plánem


30.3.2019

Výtvarná soutěž ,Vykoumej komiks’ pořádaná dílnami Vinohrady - Juditka Součková získala 2.CENU v kategorii 1.-3. třída za svůj komiks Příběh sněhuláka, moc gratulujeme!


23.3.2019

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu - Sbor Kuřátka - stříbrné ocenění (M. Kejhová, L. Bíňovcová)


21.3.2019

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře - Velké trio - Anna Čížková, Linda Phungová, Kateřina Teclová - 3. cena
- žáci jsou ze třídy Mgr. Chudobové


21.3.2019

Hudební festival - Jarní Petrklíč - Vanessa Praženicová 2. cena
- žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové


19.3.2019

19.3.2019 - Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře
- TRIO - Adéla Klímová, Adéla Mašková a Karolína Mašková
- 3. cena
- TRIO – Lucie Klímová, Adéla Mašková a Ella Nováková
– 3. cena
GRATULUJEME!
Žákyně jsou ze tříd Mgr. Chudobové a L. Kadochové


16.3.2019

OCENĚNÍ:
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon
Akordeonové DUO - K. Kratochvílová, K. Březina - 1. cena
3. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena
4. kategorie - Kryštof Březina - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
6. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena
9. kategorie - Daniel Šimánek - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
Žáci jsou ze třídy M. Kejhové


1.3.2019

BŘEZEN
- Vykoumej komiks - VV soutěž pořádaná dílnami Vinohrady
16.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže ve hře na akordeon
18.3. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin - host: Eva Štruplová
23.3. – Krajské kolo MŠMT soutěže ve sborovém zpěvu – sbor Kuřátka
20. - 23.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže v komorní hře
29.3. - koncert učitelů - 18:00 - sál školy


11.2.2019

11. - 15.2.2019 - jarní prázdniny


1.2.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY


1.2.2019

ÚNOR - akce školy:

4.2. - třídní koncert kytarové třídy Mgr. Čápa - sál školy/

8.2. - Školní kolo krajské soutěže MŠMT ve hře na akordeon a komorní hře/

Děti malují pro Konto bariéry - Les očima reportéra - VV soutěž/

26.2. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin/

Moje oblíbená rostlina - VV soutěž vyhlášená Českým svazem zahrádkářů


30.1.2019

Výtvarný obor:
Zimní téma soutěže KONTO BARIÉRY 2018/2019:
"Bez růžových brýlí - problémy současné doby",
VV soutěž pořádaná Kontem bariéry a SVČ Lužánky.
Ocenění za naši školu získali žáci:
V. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - děti do 6ti let:
Sabina BÖER - Čestné uznání
VI. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 7 - 10 let:
Kamila TERELYA - 3. místo
VII. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 11 - 15 let:
Lucie CÍSAŘOVÁ - 1. cena
Alžběta ŠVARCOVÁ - 2. cena
Peter TOPERCZER - 3. cena
Máme obrovskou radost a všem oceněným gratulujeme!!!


27.1.2019

HUDEBNÍ SOUTĚŽ ALLEGRO – 27.1.2019
Hra na klavír:
1. KATEGORIE
Bernard Jäger – 1. cena + zvláštní cena poroty
Laura Nováková – 1. cena
2. KATEGORIE
Matěj Špaček – 1. cena
David Štětina – 2. cena
Václav Martínek – 2. cena
Jana Jindřichová – 3. cena
3. KATEGORIE
Mark Luzan – Čestné uznání
4. KATEGORIE
Natálie Mináriková – 2. cena
Kristýna Slancová – 3. cena

Komorní hra:
TRIO
Adéla Mašková
Karolína Mašková
Adéla Klímová – 1. cena
TRIO
Anna Čížková
Kateřina Teclová
Linda Phungová – 2. cena

Žáci jsou ze tříd:
Mgr. Navrátilové
L. Kadochové
Mgr. Klotkové
Mgr. Chudobové
GRATULUJEME!


25.1.2019

Termín pololetního testu pro žáky s individuálním plněním hudební nauky je 21. - 25. 1. 2019.
(po dohodě s vyučujícími:
Mgr. Jamborová: 606 439 582,
L. Bíňovcová: 723 271 449,
M. Kejhová: 775 981 013)


17.1.2019

17.12. - z důvodu nemoci učitelky odpadá výuka Výtvarného oboru. Budeme se na vás těšit na výstavě 18. - 20.12. - 15:00 - 18:00 hodin v SZUŠ


3.1.2019

3. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno


21.12.2018

Dne 21.12. - odpadá HN a souborová hra (L. Bíňovcová a Mgr. Jamborová) - koncert sborů v Hlaholu


17.12.2018

Koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - 16:00 hodin


17.12.2018

Koncert žáků pro dům pečovatelské služby U Agáty - odpadá PHV a 1. ročník HN Mgr. Jamborové


14.12.2018

Koncert v kostele v Řeporyjích - 18:00 hodin


29.11.2018

KONCERTY LISTOPAD - 12.11. - 19:00 hodin - třídní koncert Mgr. Jamborové - sál školy;
- 19.11. - koncert žáků - sál školy - 18:00;
- 29.11. – koncert žáků – sál školy - 18:00;
- 30.11. - třídní koncert Mgr. Chudobové - sál školy - 18:00


19.11.2018

Videa z koncertu Petrklíče v divadle GONG naleznete na
https://www.facebook.com/SzusSkolaProRadost/videos28.10.2018

II. ročník VV soutěže „Můj barevný sen“


23.10.2018

Slavnostní koncert k výročí založení ČSR – sál školy 18:00 hodin + výstava výtvarných děl


22.10.2018

Koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - 16:00 hodin


15.10.2018

15.10. - koncert klavírní třídy Mgr. Klotkové - sál školy - 18:00 hodin


7.10.2018

4. – 7. 10. 2018 – Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů Bratislava Cantat
– Akordeonový soubor získal STŘÍBRNÉ PÁSMO - gratulujeme!


4.10.2018

Ve dnech 4. a 5.10.2018 odpadá HUDEBNÍ NAUKA.
4.10. - HN 3. a 4. ročník - účast žáků na Mezinárodním festivalu v Bratislavě
5.10. - HN 3. a 4. ročník - VOLBY3.9.2018

NOVÝ E-MAIL HUDEBNÍ NAUKA: Mgr. Jana Jamborová: jana.jamborova@pro-radost.cz


30.6.2018

Konto bariéry - VV soutěž, téma "Oblíbená pohádka"


25.6.2018

25. - 27.6.2018 - výstava VO s hlasováním o nejlepší závěrečné dílo žáků 1. - I. ročníku, 15:00 - 18:00 hodin - prostory SZUŠ


18.6.2018

Koncert "Rodiče a děti" - sál školy


4.6.2018

4. - 8. 6. 2018 - odpadá výuka HUDEBNÍHO OBORU z důvodu ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


2.6.2018

Koncert sborů - sál Hlaholu v Praze - 18:00 hodin


2.6.2018

2.6. 2018 - Koncert sborů – Hlahol, Masarykovo nábřeží 16. Petrklíč, Kuřátka: Příchod žáků do sálu v 16:00 hod.
Broučci – příchod na zkoušku v 17:30 hodin, sborové oblečení vrátit po skončení koncertu


30.5.2018

30.5.2018 - koncert třídy Mgr. Klotkové - sál školy - 18:00 hodin,

31.5.2018 - koncert třídy L. Petrášové - sál školy, 17:00 hodin


25.5.2018

Noc kostelů - kostel Řeporyje


24.5.2018

ZUŠ Open – koncert souborů + vybraní sólisté - Klub Mlejn - Stodůlky


18.5.2018

Koncert žáků - sál školy


18.5.2018

Koncert žáků - sál školy - 18:00 hodin


11.5.2018

"Cestou dvou bratří" - Výtvarná soutěž Velehrad


9.5.2018

Děti malují pro konto bariéry 2018
Osmičkové výročí -
VI. kategorie - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
- děti 7-10 let
Vannessa Praženicová – 1. místo
Beáta Černá - 2. místo
Kamila Terelya – 2. místo
Amélie Štobová – Čestné uznání

VII. kategorie - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
- děti 11-15 let
Vojtěch Skála – 2. místo
Lucie Císařová – 3. místo
Matěj Litera – 3. místo
Bára Uchalová – Čestné uznání


7.5.2018

Ředitelské volno


3.5.2018

Koncert a výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje


21.4.2018

Mezinárodní festival Souhvězdí Prahy


19.4.2018

Koncert žáků - sál školy


9.4.2018

Koncert pro pečovatelský "Dům u Agáty"


8.4.2018

7.-8.4.2018 - 13. ročník Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů - Zahrada písní 2018
SBOR KUŘÁTKA - získal ve II. kategorii - Zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu a ZLATÉ PÁSMO


8.4.2018

V. ročník soutěžní přehlídky Pražský akordeon ve Stodůlkách:
Akordeonový soubor - Zlaté pásmo
I. kategorie - Antonín Manda - 2. cena
III. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena
IV. kategorie - Kryštof Březina - 2. cena
V. kategorie - Egor Nikulischev - 3. cena
VI. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena
VII. kategorie - Daniel Šimánek - 2. cena


30.3.2018

Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto bariéry - II. téma: „Osmičkové výročí“


29.3.2018

Velikonoční prázdniny: 29. – 30. 3. 2018


27.3.2018

2. ročník celostátní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti - Vanessa Praženicová získala ZLATÉ PÁSMO ve III. kategorii. GRATULUJEME!


27.3.2018

DOREMIFA - 2. místo - Natálie Seböková - Hra na klavír


26.3.2018

26.3. - 6.4. - termín testu pro žáky s individuálním plněním HUDEBNÍ NAUKY (po dohodě s p. uč. Svobodovou)


26.3.2018

Hra na dechové nástroje – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT:
IV. kategorie - 3. cena - Eliška Chvojková - zobcová flétna,
X. kategorie - Čestné uznání - Jonáš Chvojka - příčná flétna


23.3.2018

Třídní přehrávka M. Kejhové, sál školy - 17:30 hodin


16.3.2018

Třídní přehrávka L. Bíňovcové - sál školy - 17:30 hodin26.2.2018

Třídní koncert Mgr. Chudobové - sál školy - 17:45 hodin


21.2.2018

Školní kolo ve hře na dechové nástroje (Národní soutěž ZUŠ) - 10.00 hodin


5.2.2018

Jarní prázdniny: 5. – 11. 2. 2018


2.2.2018

Pololetní prázdniny


29.1.2018

Koncert kytarové třídy Mgr. Čápa – sál školy


28.1.2018

Hudební soutěž Allegro:
Ve hře na klavír získali naši žáci tato ocenění:
1. kategorie
Matěj Špaček - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Navrátilové
David Štětina - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Klotkové
2. kategorie
Vanessa Praženicová - 1. cena - žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové
Adéla Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
Lucie Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
3. kategorie
Mark Luzan - 1. cena - žák je ze třídy L. Petrášové
Marta Nikitina - 2. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
4. kategorie
Vasilisa Tapilskaya - 1. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové


27.1.2018

27. – 28.1.2018 – Allegro – hudební soutěž pořádaná Hudební akademií Praha


23.1.2018

Koncert klavírní třídy L. Petrášové – sál školy


22.1.2018

Koncert žáků – sál školy


18.1.2018

Koncert žáků – sál školy


28.1.0218

Hudební soutěž Allegro - 27. - 28.1.2018
Ve hře na klavír získali naši žáci tato ocenění:
1. kategorie
Matěj Špaček - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Navrátilové
David Štětina - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Klotkové
2. kategorie
Vanessa Praženicová - 1. cena - žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové
Adéla Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
Lucie Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
3. kategorie
Mark Luzan - 1. cena - žák je ze třídy L. Petrášové
Marta Nikitina - 2. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
4. kategorie
Vasilisa Tapilskaya - 1. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
GRATULUJEME!


30.11.-0001

Koncert klavírní třídy Mgr. Navrátilové - sál školy 18:15 hodin