607263527 775 981 013

Archiv aktualit

29.11.2021

29. - 30. 11. - odpadá veškerá výuka Mgr. Černé - Hudební nauka a Přípravná hudební výchova.


28.11.2021

28.11. - zpívání u rozsvícení stromečku je bohužel z nařízení MČ zrušené. Je nám to moc líto. Broučci + Kuřátka


27.10.2021

27. října a 29. října 2021 - podzimní prázdniny


25.10.2021

25. - 26. 10. - výuka probíhá dle rozvrhu.
Podzimní prázdniny jsou od 27. 10.


20.10.2021

Akce školy prosinec:
28.11. - rozsvícení vánočního stromečku - ZRUŠENO
10.12. - koncert třídy R. Klotkové
13.12. - koncert třídy K. Chudobové
15.12. - koncert třídy M. Počepického
16.12. - koncert třídy S. Georgievy
17.12. - koncert třídy M. Kejhové
20. 12. - koncert sborů - Hlahol
21.12. - koncert třídy J. Popelky
21.12. - koncert třídy J. Navrátilové

20. – 22. 12. 2021 – výstava a výtvarná Vánoční dílna - VO


8.10.2021

Pátek 8.10.2021 - odpadá výuka HN 5. ročník - L. Bíňovcová - a akordeonového souboru - M. Kejhová - z důvodu konání voleb do PS. Výuka J. Popelky bude probíhat v učebně č. 7, výuka A. Merhauta bude probíhat v učebně výtvarného oboru - areál Sokolovny Řeporyje - mezi restaurací a tenisovými kurty.


27.9.2021

Dne 27.9. PROBÍHÁ VÝUKA DLE ROZVRHU.


6.9.2021

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ:
Splatnost je pro stávající žáky 15. 9. 2021 - prosíme všechny o včasné uhrazení.
Pokud nevíte v. s. nebo částku, obraťte se na své vyučující!
Číslo účtu školy je: 128499349/0800
Děkujeme.


1.9.2021

1. - 2. 9. 2021 - domluva rozvrhu - 14:00 - 18:00 v ZUŠ.
Výuka individuálních předmětů začíná od 3.9.
Výuka kolektivních předmětů začíná od 6.9. - HN, VV, soubory, sbory.
Těšíme se na Vás!


1.9.2021

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021 začátek školního roku
28. října 2021 státní svátek
27. října a 29. října 2021 podzimní prázdniny
17. listopadu 2021 státní svátek
23. prosince 2021 - 1. ledna 2022 Vánoční prázdniny
31. ledna 2022 konec 1. pololetí
4. února 2022 pololetní prázdniny
7. března – 13. března 2022 jarní prázdniny
14. dubna 2022 Velikonoční prázdniny
30. června 2022 konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2022 hlavní prázdniny
1. září 2022 začátek školního roku 2022/2023


1.9.2021

Hra na kytaru:
Domluva rozvrhu pro naše kytaristy proběhne pouze dne 1. 9. 2021 - 14:00 - 18:00 hodin v ZUŠ.
Děkujeme za pochopení.


30.8.2021

ZMĚNA VÝTVARNÝ OBOR:
Máme nové prostory pro Výtvarný obor.
Přes prázdniny jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor v areálu sokolovny Řeporyje - cca 50 metrů od budovy SZUŠ.
Zde bude nyní probíhat výuka.
Věříme, že se žákům budou zamlouvat!
Foto na facebooku školy.30.6.2021

Výuka probíhá do 29.6.
30.6. VYSVĚDČENÍ - dle dohody s Vašimi vyučujícími.
Přejeme všem krásné prožití léta!
Domluva rozvrhu na 1. pol. 2021/22 proběhne 1. - 2. 9. - 14:00 - 18:00.
Individuální předměty začínají od 3.9.
Kolektivní předměty začínají od 6.9.


10.6.2021

Výsledky přijímacích zkoušek v záložce "aktuálně".


31.5.2021

Online zápis pro Výtvarný obor prodloužen do 30.8.2021. - reditel@pro-radost.cz, zašlete jméno a příjmení dítěte, datum narození a fotky 5ti prací, které vznikly mimo ZŠ nebo MŠ. Děkujeme.
Přípravná výtvarná výchova je již NAPLNĚNA.


24.5.2021

Od 24.5. je na ZUŠkách obnovena prezenční výuka kolektivních předmětů za těchto podmínek MŠMT:
(Výtvarný obor, HN, sborový zpěv, soubory):

V základních uměleckých školách
▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:
• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že
o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na tiskové konferenci ministr Plaga oznámil, že od 12. 4. bude umožněna výuka 1+1 v ZUŠkách.
Bude to ve stejném režimu jako v předchozím školním roce.
Před výukou 1+1 nebude nutné testovat žáky.
Testovat se budou pouze učitelé a to 2x týdně.
Testy zařizujeme z vlastních finančních zdrojů školy,
pro ZUŠ nebudou poskytnuty státem.
Na žáky se moc těšíme a doufáme,
že se brzo uvidíme i při výuce kolektivní.
Tereza Toráčová


12.4.2021

Od 12.4. probíhá prezenčně výuka individuálních předmětů - 1 učitel + 1 žák. Kolektivní výuka - HN, VV, soubory, sbory - zůstávají dále distančně.


8.4.2021

Bára Mudrochová získala
2. místo v online soutěži DDM Prahy 2 - Ukaž svůj talent.
GRATULUJEME!


1.4.2021

1. dubna 2021- Velikonoční prázdniny


1.4.2021

Přijímací zkoušky - konec května/začátek června - datum bude s předstihem upřesněno - dle vývoje nákazy Covid19


12.3.2021

Od 1.3. probíhá výstava výtvarného oboru s názvem "Na schodech". Před budovou ZUŠ můžete vidět práce žáků z online výuky. Budeme rádi, když se k nám přijdete podívat!


22.2.2021

22. - 28. 2. - jarní prázdniny.
Užijte si volné dny a my se na Vás budeme těšit zase od 1.3.


5.2.2021

Naše žákyně sólového zpěvu Kristýnka S. byla přijata na Pražskou konzervatoř, obor Populární zpěv. Moc gratulujeme žákyni a paní učitelce Hrbáčkové!!!!!!


4.2.2021

Naše žákyně Nela G. byla přijata na Střední uměleckou školu řemesel - Praha 1 - Moc gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!


24.1.2021

V záložce dokumenty, naleznete výpisky pro 5. ročník HN paní učitelky Bíňovcové. Hodiny probíhají online přes MEET. Kód pro připojení byl poslán zákonným zástupcům e-maily.


21.1.2021

Od 21.1. bude probíhat online HN 5. roč. paní učitelky Bíňovcové. Kód pro připojení na Google MEET Vám byl zaslán na e-maily. Pokud ve školní matrice nemáte platný e-mail nebo Vám nepůjde přihlásit se, obraťte se na p. Kejhu - tel.: 702277260.


19.1.2021

Děkujeme rodičům za trpělivost a technickou pomoc s online výukou. Vážíme si toho.


12.1.2021

Vážení rodiče žáků PHV,
od 12.1. bude probíhat PHV online přes aplikaci Google MEET.
Paní Mgr. Černá pošle odkaz pro připojení na Vaše e-maily cca 5 minut před začátkem výuky (15:10).
Pro připojení do MEET je nutná pouze registrace e-mailu na Google účtu.
Prosím všechny, ať je účast dětí co nejvyšší.
K práci budou potřebovat pracovní sešit a psací potřeby.


8.1.2021

HN 5. ročník - učivo ke stažení v dokumentech


7.1.2021

SBOROVÝ ZPĚV - OPĚT PROBÍHÁ ONLINE! KÓDY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO MEET VÁM BYLY ZASLÁNY NA E-MAILY.
PŘIPOJUJTE SE DLE ROZVRHU.


4.1.2021

Dle nařízení vlády bude od 4.1. probíhat veškerá výuka distančně (online). Bližší informace u Vašich učitelů.


4.1.2021

Hudební nauka - 1. - 4. roč. - až do odvolání bude probíhat online. Skupiny HN nebudeme dělit, výuka probíhá pro všechny žáky každý týden. Prosíme o co nejvyšší účast! Paní Mgr. Černá pošle kód pro připojení na GOOGLE MEET na Vámi zadané e-maily cca 5 minut předem.


1.1.2021

Přejeme všem žákům a jejich rodinám krásný nový rok!


21.12.2020

Dle nařízení vlády je 21.- 22. 12. škola uzavřena.


7.12.2020

OD 7. 12. JE DLE VLÁDY ČR POVOLENA VÝUKA SKUPIN 10TI OSOB (9 ŽÁKŮ + UČITEL).
ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ VÝUKY OD 7.12.:
SBORY:
BROUČCI - VÝUKA BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ TÝDEN DLE ROZVRHU.
V PŘÍPADĚ, ŽE NA HODINU PŘIJDE VÍC DĚTÍ, NEŽ 9, BUDOU SI JE KOLEGYNĚ DĚLIT
KUŘÁTKA A PETRKLÍČ - VÝUKA BUDE PROBÍHAT PO SKUPINÁCH 9TI ŽÁKŮ
- ROZPIS ČASŮ A TERMÍNŮ VÝUKY PRO JEDNOTLIVÉ ŽÁKY POŠLE PANÍ SBORMISTRYNĚ KEJHOVÁ NA E-MAILY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (žáci se budou střídat po jedné vyučovací hodině - do odvolání)


7.12.2020

VO, HN, SOUBORY, ČTYŘRUČNÍ HRA - SKUPINY SE BUDOU DĚLIT DLE INSTRUKCÍ OD VAŠICH UČITELŮ


3.12.2020

KUŘÁTKA - 3.12. - výuka sboru proběhne zkušebně online přes aplikaci MEET. E-mailem, Vám zašleme kód, pomocí kterého se do výuky připojíte. - Pro připojení k MEET je potřeba registrace na Google účtu
- Do hodiny se prosím připojte co nejpřesněji na čas 16:15
- Během výuky požívejte sluchátka a mějte vypnutý mikrofon, pokud nebudete vyvoláni ????
Držte nám palce, ať se nám pokus povede!
Od 10.12. bude probíhat výuka ve skupinách po 10ti osobách, časy a termíny výuky (rozdělení skupin) také pošleme během týdne na e-maily. Kdo nemá u nás v matrice aktuální e-mail - AKTUALIZUJTE SI HO!
Kejhová


2.12.2020

PETRKLÍČ - 2.12. - výuka sboru proběhne zkušebně online přes aplikaci MEET. E-mailem, Vám zašleme kód, pomocí kterého se do výuky připojíte. - Pro připojení k MEET je potřeba registrace na Google účtu
- Do hodiny se prosím připojte co nejpřesněji na čas 17:15
- Během výuky požívejte sluchátka a mějte vypnutý mikrofon, pokud nebudete vyvoláni ????
Držte nám palce, ať se nám pokus povede!
Od 9.12. bude probíhat výuka ve skupinách po 10ti osobách, časy a termíny výuky (rozdělení skupin) také pošleme během týdne na e-maily. Kdo nemá u nás v matrice aktuální e-mail - AKTUALIZUJTE SI HO!
Kejhová


25.11.2020

25.11. - individuální výuka nástrojů bude vyučována prezenčně, kolektivní výuka (VV, HN, sbory, soubory - distančně)


16.11.2020

RUŠÍME ředitelské volno dne 16.11. Veškerá výuka bude probíhat dle rozvrhu.


9.11.2020

V záložce DOKUMENTY najdete úkoly pro žáky Hudebních nauk Mgr. Černé za období 9. - 10.11.
Budeme velmi rádi za splnění a konzultaci s paní učitelkou na hana.cerna@pro-radost.cz.
První a druhé ročníky mají již výuku online, připojte se do hodin dle instrukcí ve Vašich e-mailech.2.11.2020

Vzkaz paní učitelky L.Kadochové pro studenty čtyřruční hry: Pokračujte ,prosím, dále ve studiu zadaných skladeb. Skladby skladatelky Naoko Ikeda lze studovat poslechem na youtube. Pokud budete mít vše hotové, ráda Vám pošlu další skladby k nastudování. Těším se na viděnou!


19.10.2020

V záložce DOKUMENTY najdete úkoly pro žáky Hudebních nauk Mgr. Černé za období 19. - 20.10. Budeme velmi rádi za splnění a konzultaci s paní učitelkou na hana.cerna@pro-radost.cz


14.10.2020

Od středy 14.10. bude probíhat dle nařízení vlády ČR veškerá výuka opět pouze distančně.


13.10.2020

Úkoly pro žáky Hudebních nauk ke stažení v dokumentech.
Vypracované můžete posílat a konzultovat s paní učitelkou Černou na hana.cerna@pro-radost.cz.


12.10.2020

Od 12.10. je dle nařízení vlády na ZUŠ POVOLENA individuální výuka. Jsme rádi alespoň za tuto malou kapku naděje. Bohužel veškerá skupinová výuka - výtvarný obor, hudební nauky, sbory musí dále probíhat distančně. Podzimní prázdniny jsou dle nařízení prodlouženy od 26.10. do 30.10.5.10.2020

Vážení rodiče a milí žáci,
z důvodu epidemie COVID19 je naše škola na 14 dnů
(5. 10. - 16. 10.) opět nucena přejít na distanční výuku.

Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu bude probíhat přes aplikace WhatsApp, Skype a další (dle dohody s Vašimi vyučujícími). Neváhejte kontaktovat své učitele na telefonních číslech uvedených v žákovské knížce.

Hudební nauka – materiály ke studiu budou ke stažení na webu, v záložce dokumenty.

Výtvarný obor – úkoly budou posílány e-maily zákonným zástupcům,
Vaši zpětnou vazbu posílejte na e-maily nebo WhatsAppy učitelek.

Těšíme se, až vás zase uvidíme.
Doufáme, že distanční výuka nebude trvat déle, než zmíněných 14 dní.

Mgr. Tereza Toráčová
ředitelka školy


5.10.2020

Pro žáky Hudebních nauk od Mgr. Černé:
Milí moji žáčci (1., 2., 3. a 4. ročníku HN):
protože se nyní určitě 2 týdny neuvidíme, posílám vám několik cvičení na procvičení probraného učiva. Vypracované úlohy mi můžete poslat na můj školní mail nebo odevzdat při hodině HN (pokud se za 2 týdny uvidíme).
Přeji vám všem vše dobré, opatrujte se a těším se brzy v naší ZUŠ na shledanou.
Vaše uč. HN -Hana Černá.
Úkoly k vypracování jsou ke stažení v záložce DOKUMENTY


7.9.2020

SBOR PETRKLÍČ - pořadatelé hudebního festivalu Bratislava Cantat ZRUŠILI letošní ročník festivalu.


1.9.2020

1. - 2. 9. 2020 - 14:00 - 18:00 - domluva rozvrhu v SZUŠ
- individuální výuka začíná od 3.9.
- kolektivní předměty - HN, PHV, sborový zpěv, souborová hra, Výtvarný obor začínají od 7. 9. 2020
- sbor Petrklíč začíná již od 2.9.


1.9.2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. září 2020 - začátek školního roku
28. října 2020 - státní svátek
29. října a 30. října 2020 - podzimní prázdniny
16. listopadu 2020 - ředitelské volno
17. listopadu 2020 - státní svátek
21. – 22. prosince 2020 - ředitelské volno
23. prosince 2020 - 1. ledna 2021 - Vánoční prázdniny
28. ledna 2021 - konec 1. pololetí
29. ledna 2021 - pololetní prázdniny
22. února - 26. února 2021 jarní prázdniny
1. dubna 2021 - Velikonoční prázdniny
30. června 2021 - konec 2. pololetí
1. července - 31. srpna 2021 - hlavní prázdniny
1. září 2021 - začátek školního roku 2021/2022
27.8.2020

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro školní rok 2020/21

1) OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY OHLEDNĚ NÁKAZY KORONAVIREM
- platí veškerá předchozí ustanovení z května 2020 - zejména zvýšená dezinfekce rukou před vstupem do školy a tříd

V souladu s manuálem MŠMT vydaném dne 18. 8. 2020:
Žádáme zákonné zástupce, aby do školy s platností od 1. 9. 2020 NEPOSÍLALI své děti, jestliže jeví příznaky nachlazení (zvýšená teplota, rýma, kašel) nebo byla některému z členů rodiny ve společné domácnosti nařízena karanténa.
Dle závazného manuálu MŠMT jsme povinni takovéto dítě/žáka neprodleně izolovat z kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce. Zákonný zástupce je povinen si své dítě co nejrychleji ze školy vyzvednout.
Prosíme – dodržujte toto pravidlo – předejdeme tak společně nepříjemným situacím.
Buďte, prosím, maximálně ohleduplní ke spolužákům a zaměstnancům škol.
Pokud trpí Vaše dítě alergií, které se projevuje kašlem/rýmou – informujte o tom písemně! (čestné prohlášení/žákovská knížka) svého učitele/učitelku.

Zákonným zástupcům mladších žáků (PHV ) je dovolena přítomnost v individuální hodině nástroje – dle dohody s Vaším učitelem.
Zakrytí nosu a úst není povinné v prostorách školy (do odvolání – dle vývoje situace v ČR).

Předem všem děkujeme za pochopení a věříme, že letošní školní rok proběhne v pořádku,
bez vážnějších omezení!

2) DOKUMENTACE
- ve vlastním zájmu aktualizujte s Vašimi učiteli údaje povinné pro školní matriku – zejména změny trvalého bydliště, telefonních čísel, e-mailových adres, MŠ, ZŠ, SŠ, které navštěvují Vaše děti
- u žáků starších 18ti let je povinné doložit „Potvrzení o studiu“, vydávané SŠ
- u žáků cizinců je nutné doložit kopii „Potvrzení o trvalém pobytu v ČR – kopii můžete přinést osobně svému učiteli/učitelce nebo poslat scan na reditel@pro-radost.cz
- pokud bude Vaše dítě po výuce odcházet ze školy bez doprovodu, sdělí to zákonný zástupce svému učiteli/učitelce prostřednictvím žákovské knížky nebo na oficiálním formuláři školy

3) OSTATNÍ
- pokud se Vaše dítě nedostaví na výuku, informujte o tom předem vyučujícího na uvedených kontaktech v ŽK
- na výuku je nutné docházet včas nebo o pozdním příchodu informovat svého učitele/učitelku

- pro sborový zpěv a Výtvarný obor dále platí vstup do školy zadním vchodem – bránou do zahrady


25.8.2020

Úplatu za vzdělání je třeba zaplatit do 14. 9. 2020 - pokud nemáte pokyny k platbě, kontaktujte ředitelku školy
- reditel@pro-radost.cz
Částka na 1. pololetí je snížena za neodchozené měsíce v době uzavření škol.


10.8.2020

Letní akce pro naše žáky:

- 10. - 11.8. - 9:00 - 12:00 - kurz Výtvarné tvorby - grafika a land art

-10. - 14.8. a 24. - 28.8. - 15:00 - 17:00 hodin - soustředění kytarového souboru

- 18., 20., 21., 24., 26., 28., 31.8. - 10:00 - 12:30 - soustředění sboru Petrklíč


26.6.2020

26. 6. - VYSVĚDČENÍ - dle dohody s Vašimi vyučujícími
29. - 30. 6. - ředitelské volno


19.6.2020

KONCERT ABSOLVENTŮ

Sledujte živě na facebooku školy,
19. 6. 2020 - 18:00 hodin - sál školy

Anna Rožková - II. stupeň – flétna,
Pham Thanh Van - II. stupeň - klavír,
Vu Phuong Linh - II. stupeň – klavír,
Kryštof Březina – I. stupeň - akordeon,

Spoluúčinkují: Linda Votrubová – saxofon,
Ha Le Quynh Anh - klavír.
Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením vlády jsou koncerty pouze pro omezený počet rodinných příslušníků.


15.6.2020

KONCERT ABSOLVENTŮ

Sledujte živě na facebooku školy,
15. 6. 2020 - 19:00 hodin sál školy

Anna Čížková - I. stupeň – flétna,
Kristýna Slancová - I. stupeň - klavír,
Antonín Vencl- I. stupeň – klavír.

Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením vlády jsou koncerty pouze pro omezený počet rodinných příslušníků.


4.6.2020

Zveme Vás na online přenos prvního z absolventských koncertů.
Sledujte živě na facebooku školy - 4. 6. 2020 - 19:00 hodin - sál školy.
Marta Nikitina - I. stupeň - klavír
Vasilisa Tapilskaya - I. stupeň - klavír
Natálie Mináriková - I. stupeň - klavír
Kateřina Teclová - I. stupeň - flétna

Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením vlády jsou koncerty pouze pro omezený počet rodinných příslušníků.


5.5.2020

Přijímací zkoušky - sobota 13.6.2020 - 9:00 - 12:00 hodin
Hudební obor
Z důvodu aktuální situace v ČR měníme organizaci přijímacích zkoušek na školní rok 2020/21.
Prosíme zákonné zástupce, aby do 5. 6. 2020 posílali vyplněné přihlášky k přijímacím zkouškám na mail: reditel@pro-radost.cz. Přihláška ke stažení pro-radost.cz/dokumenty.
K pohovoru Vás budeme zvát individuálně, datum a čas pošleme e-mailem nejpozději do 8.6.
V e-mailu nezapomeňte napsat, na jaké studijní zaměření se chcete hlásit.

Výtvarný obor - příjem přihlášek prodloužen do 30.6.
Zákonný zástupce uchazeče pošle vyplněnou přihlášku k přijímacím zkouškám a nejméně 5 prací, které nevznikly v MŠ nebo ZŠ. Přijímáme žáky dle kapacity a naplnění Výtvarného oboru.

Přijímáme žáky do studijních zaměření:
Hudební obor
Přípravná hudební výchova – 6 – 7 let
Sborový zpěv – 5 – 18 let
Individuální výuka – Hra na akordeon, housle, kytaru, saxofon, zobcové flétny, příčnou flétnu, klavír a sólový zpěv

Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova – 5 – 7/8 let
Výtvarná tvorba – 7/8 let – 18 let


4.5.2020

ZNOVUOTEVŘENÍ ZUŠ

Vážení rodiče,
podle informací, které jsme dnes obdrželi od MŠMT
oznamujeme,
že od pondělí 11. 5. bude probíhat otevření ZUŠ v omezeném provozu.
Individuální výuka nástrojů – dle rozvrhu, budou platit hygienická opatření.
Sborový zpěv, soubory – v počtu max. 15ti žáků – pokyny dostanete od svých učitelů prostřednictvím e-mailů nebo sms.
Hudební nauky - výuka probíhá dle rozvrhu.
Výtvarný obor – pokyny k výuce dostanete prostřednictvím Vašich e-mailů.
Moc se na žáky těšíme.

- Před vstupem do školy bude muset zákonný zástupce vyplnit prohlášení o neexistenci virového onemocnění. Vzor ke stažení v záložce DOKUMENTY.


17.4.2020

ZMĚNA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020/21
Vzhledem k současné situaci vyhlášení nouzového stavu v ČR RUŠÍME přijímací zkoušky ve dnech 18. a 28. 5 .2020.
Náhradní termín a způsob přijímacích zkoušek bude zveřejněn na webu a facebooku školy
(www.pro-radost.cz, www.facebook.com/SzusSkolaProRadost).

Přijímáme žáky do studijních zaměření:
Hudební obor
Přípravná hudební výchova – 6 – 7 let
Sborový zpěv – 5 – 18 let
Individuální výuka – Hra na akordeon, housle, kytaru, saxofon, zobcové flétny, příčnou flétnu, klavír a sólový zpěv

Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova – 5 – 7/8 let
Výtvarná tvorba – 7/8 let – 18 let


17.3.2020

Vzkaz od Lenky Kadochove: Hra na klavír: Žáci paní učitelky Kadochové se mohou v čase svých vyučovacích hodin spojit s paní učitelkou videohovorem přes whatsapp aplikaci. Zadám jim další úkoly - eventuálně poradím se zadanými skladbami.Pokud se studenti nemohou věnovat hře na klavír, ráda je jen uslyším. Všem přeji klidné dny a doufám, že se brzy uvidíme!


17.3.2020

Pro vzorné žáky 4.ročníku HN

Milé děti, abyste úplně všechno nezapomněly, tak si opakujte:

melodické ozdoby
vyjadřovací prostředky hudby
pojmy – symfonická báseň, melodram, balet
temp.označení- allegro, moderate, vivo, presto, adagio, grave, largo,andante….

PROCVIČTE SI-

Předznamenání stupnic dur a moll

C dur s křížky – G, D, A, E, H, Fis, Cis
s béčky- F, B, Es, As, Des, Ges, Ces

a moll s křížky – e, h, fis, cis, gis, dis, ais
s béčky – d, g, c, f, b, es, as

KVINTAKORDY – dur, moll, zvětšené a zmenšené
SEPTAKORDY – dominantní, velký a malý

Těším se na Vás. Milena Kejhová


16.3.2020

Vzkaz pro sbory - všechny holky moc zdravíme, paní učitelka Bíňovcová už cvičí, moc nás mrzí, že nemůžeme společně zpívat. Ale těšte se, my se taky těšíme, potom vše doženeme. Milena Kejhová


13.3.2020

12.3.2020
Vláda svým usnesením ze dne 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové - vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
- základní školy,
- střední školy a konzervatoře,
- vyšší odborné školy,
- vysoké školy.

Individuální výuka - Všichni naši učitelé jsou Vám k dispozici, neváhejte se obrátit na kontakty uvedené v žákovské knížce. Rádi poskytneme konzultace a rady k výuce, zašleme nové studijní materiály.

Hudební nauka - úkoly a učivo k čtvrtletnímu testu ke stažení v AKTUÁLNĚ - 1. - 5. ročník

Výtvarný obor - výtvarné náměty a postupy zašleme zákonným zástupcům e-maily.

Prosím všechny, aby ve svém vlastním zájmu aktualizovali své údaje pro školní matriku (zejména kontaktní telefony a e-maily - posílejte na reditel@pro-radost.cz.)

Děkuji za pochopení.
Mgr. Tereza Toráčová, ředitelka škol


12.3.2020

KORONAVIRUS - AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Vážení rodiče,
s ohledem na právě přijímaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR a s přihlédnutím k doporučení ministra školství Roberta Plagy ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka na naší SZUŠ s platností od 11. 3. 2020 do odvolání.
Pro další informace sledujte web a facebook školy.

13.3. - přehrávka třídy M. Kejhové - sál školy - ZRUŠENO - bude přesunuto na jiný termín

16.3. - interní koncert - sál školy - 18:00 hodin - ZRUŠENO - bude přesunuto na jiný termín

24.3. - 14:30 - koncert pro pečovatelský dům Hagibor - ZRUŠENO na žádost Hagiboru!

Žáci individuální výuky - neváhejte se obrátit na své učitele - kontakty najdete v Žákovské knížce - pošlou Vám doporučení a rady k učivu, zadají novou práci.

Děkujeme.
Mgr. Tereza Toráčová


23.2.2020

První radost v novém roce:
15.1.2020 - Dnes jsme obdrželi zatím nezveřejněné výsledky soutěže Základních uměleckých škol: "Sladký život". Pořádají Dobrovická muzea společně se ZUŠ Mladá Boleslav:

Téma: Zátiší, cukrovar, cukrová řepa
Kategorie 13 - 15 let:
1. místo - Alena ROŽKOVÁ, 14 let
2. místo - Vasilisa TAPILSKAYA - 14 let
Čestné uznání - Karolína TRNKOVÁ - 15 let

Kategorie 11 - 12 let
1. místo - Kamila TERELYA - 11 let

Kategorie 9 - 10 let
Čestné uznání - Adam PODZEMSKÝ - 9 let
Čestné uznání - Marie TRNKOVÁ - 10 let

Na výstavu dále vybrány práce žákyň:
Julie Urbancová - 8 let
Bára Sellnerová - 10 let
Aneta Böer - 12 let
Karolína Trnková - 15 let

Všem moc gratulujeme!

Vernisáž a slavnostní otevření výstavy se uskuteční 23.2. od 15:00 hodin v Muzeu Dobrovice


6.2.2020

Náš žák MATĚJ LITERA složil talentové zkoušky a byl přijat na Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze. Z 205 uchazečů přijali 35 žáků a Matěj byl sedmý nejúspěšnější. MOC GRATULUJEME !!!!!!!


4.2.2020

Z důvodu nemoci ODPADÁ ve dnech 4. – 6.2.2020 výuka pana učitele Počepického.


24.1.2020

Z důvodu plánované operace paní učitelky Bíňovcové
odpadá výuka hry na klavír a souborové hry ve dnech 24.1. - 28.1. 2020. Děkujeme za pochopení!


24.1.2020

Umělecká soutěž Allegro 2020

PÁTEK 24. 1. 2020 – PROFESNÍ DŮM

Kategorie 1B:
2. MÍSTO – Dominik Fišer – klavír
Kategorie 2B:
2. MÍSTO – Matěj Špaček – klavír
3. MÍSTO – David Štětina – klavír
Kategorie 3C:
1. MÍSTO - DUO KLAVÍR: Adéla Klímová a Lucie Klímová – klavír


21.1.2020

Hra na klavír - L. Kadochová:
21. - 24.1. - Nemoc paní učitelky, výuka bude probíhat dle rozvrhu - zajištěno suplování


20.1.2020

Termín testu pro žáky s individuálním plněním HN je stanoven:
Mgr. Černá: 20. - 21. 1. 2020
M. Kejhová: 23.1. 2020
(čas dle domluvy s vyučující)


20.1.2020

Hudební nauka – test 1. pololetí 2019/2020 (vyučující Mgr. H.Černá)
1.ročník
- noty v houslovém klíči c1 – c3 (čtení, zápis do notové osnovy), správné psaní nožiček u not, malá oktáva (g, a, h)
- hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 a 3/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- znalost pojmů legato, staccato, repetice, tempových označení andante, moderato, allegro
2. ročník
- noty v houslovém klíči (g – h3) i s posuvkami
- hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová a čtvrťová s tečkou)
- rytmické cvičení – zápis jednoduchého rytmického útvaru ve 2/4 a 3/4 taktu, doplnění neúplných taktů
- durové stupnice do 4 křížků (předznamenání, zápis a pojmenování tónů, vyznačení půltónů, tvorba akordu)
- znalost pojmů akord, stupnice, tónina, staccato, legato, repetice, prima volta, sekunda volta, označení dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo)
- dechové žesťové hudební nástroje (trubka, pozoun, lesní roh, tuba - rozlišování zrakem, případně sluchem)3. ročník
- noty v basovém klíči (c – e1) i s posuvkami
- rytmické cvičení – zápis rytmického útvaru ve ¾ a 4/4 taktu, doplnění neúplných taktů (s využitím not a pomlk – celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová a čtvrťová s tečkou)
- durové stupnice do 4 křížků (předznamenání, zápis a pojmenování not, vyznačení půltónů), hlavní stupně ve stupnici (T, S, D), tvorba tónického kvintakordu a jeho obratů
- základní intervaly (názvy, značení číšlicí, tvorba od různých tónů)
- dynamika a její značení (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo)
5. ročník
- durové a mollové stupnice (předznamenání, rozlišování, paralelní a stejnojmenné stupnice), druhy mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická)
- tempová označení (viz prac. sešit s. 6, 7)
- rytmické cvičení – zápis, doplnění rytmického útvaru ve dvoupůlovém taktu (alla breve)
- dějiny hudby – hudba starověkých civilizací, hudba středověku (časové vymezení, úloha, funkce hudby, druhy hudby, hudební nástroje, hud. památky, způsob zaznamenání hudby,...).
Studijní literatura: prac. sešity M. Vozar – Hudební nauka pro ZUŠ 1.,2.,3.,5.ročník; D.Lisá – Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl (5.r. i 2. díl).
Písemný test: se uskuteční v rámci hodin výuky HN dle pravidelného rozvrhu (13., 14.1., případně 20., 21.1.), nebo po domluvě.


17.1.2020

Koncert žáků - sál školy, 18:00 hodin


13.1.2020

LEDEN - Akce Hudebního oboru:
14.1. - třídní koncert Mgr. Klotkové - sál školy
17.1. – interní koncert – sál školy - 18:00
20.1. -Školní kola Národní soutěže ZUŠ – ve hře na klavír, hře na kytaru a hře na housle
24.1. - Hudební soutěž Allegro


19.12.2019

Z důvodu nemoci paní učitelky Štefíkové bude výstava Výtvarného oboru otevřena pouze 18. - 19.12. - 15:00 - 18:00 hodin, děkujeme za pochopení.


1.12.2019

PROSINEC - akce školy
- předvánoční koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
1.12. - rozsvěcení vánočního stromu – náměstí Řeporyje
13.12. - koncert sborů a instrumentalistů – kostel sv. Petr a Pavla Řeporyje - 18:00 hodin
20.12. - koncert sborů – Hlahol - 18:00 hodin
20.12. - Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU
21.12. - koncert P. Kotvalda – kostel sv. Šimona a Judy - 19:00 hodin
18. - 20. 12. - Vánoční výstava s workshopem pro děti 4 - 15 let - téma: "Vyrob si svou Vánoční ozdobu"


2.11.2019

Mezinárodní akordeonové dny v Praze - kategorie XIII. komorní soubory - Kristýna Kratochvílová a Kryštof Březina získali - Stříbrné ocenění. Gratulujeme!


28.10.2019

28. října 2019 - státní svátek,
29. října a 30. října 2019 - podzimní prázdniny


28.10.2019

28.10. - státní svátek
29. - 30.10. - podzimní prázdniny
31. 10.-1. 11. - ředitelské volno5.10.2019

Mezinárodní hudební festival Bratislava Cantat - Kuřátka mají ZLATO!Moc gratulujeme našim úžasným žákyním a paním učitelkám M. Kejhové a L. Bíňovcové


3.10.2019

Ve dnech 3. a 4.10. ODPADÁ VÝUKA učitelů:
M. Kejhové, L. Bíňovcové a M. Počepického z důvodu účasti na Mezinárodním festivalu Bratislava Cantat.


3.10.2019

Bratislava Cantat - sbor Kuřátka - aktuality:

Příjezd domů bude bohužel zpožděn z důvodu kolony na D1!
Čas cca 16:00.


5.9.2019

První radost v novém školním roce:
Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto bariéry:
(uzávěrka v červnu 2019).
Téma: "Když nemůžeš, přidej víc"
Gratulujeme našim oceněným žákům:

7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání – děti 11-15 let:
1. místo – Adam Zobaník (13 let)
Čestné uznání – Alena Rožková (14 let)
Čestné uznání – Nela Grmelová (14 let)
Čestné uznání – Yen Nhi Nguyenová (15 let)


4.9.2019

Žádáme zákonné zástupce, aby u svých učitelů aktualizovali údaje žáků do matriky školy – kontaktní e-maily, telefonní čísla, adresy trvalého pobytu, ZŠ, …
DĚKUJEME


4.9.2019

NOVÉ KONTAKTY na učitele:
HUDEBNÍ NAUKA: Mgr. Hana Černá
e-mail: hana.cerna@pro-radost.cz

SÓLOVÝ ZPĚV: Šárka Hrbáčková
e- mail: sarka.hrbackova@pro-radost.cz


2.9.2019

2. a 3.9. - 14:00 - 18:00 hodin - domluva rozvrhu
Individuální výuka začíná od 4.9.
Kolektivní výuka HO začíná od 9.9.
Výtvarný obor začíná od 9.9.


2.9.2019

Splatnost školného - 15.9.2019
Nově přijatí žáci - 30.6.2019

ZÁŘÍ
2. a 3.9. - 14:00 - 18:00 hodin - domluva rozvrhu
Individuální výuka začíná od 4.9.
Kolektivní výuka HO začíná od 9.9.
Výtvarný obor začíná od 9.9.

SÓLOVÝ ZPĚV:
Úvodní hodina (zahajovací soustředění), seznámení s novou paní učitelkou Šárkou Hrbáčkovou,
domluva rozvrhu - proběhne dne 4.9. od 15:00 – 17:00 hodin.

SBOR PETRKLÍČ - 1. hodina již 4.9.


28.6.2019

Výtvarný obor - ukončení školního roku
24. - 27.6. - závěrečná výstava - 15:00 - 18:00 hodin v SZUŠ
27. 6. - 17:00 - 18:00 - rozebrání prací z výstavy
28.6. - 9:00 - 12:00 - vysvědčení, rozebrání prací z výstavy


24.6.2019

Závěrečný koncert - rodiče a děti - 18:00 hodin, sál školy


10.6.2019

Závěrečné zkoušky Hudební obor:
10. – 14. 6. 2019
V době zkoušek odpadá výuka Hudebního oboru. Výtvarný obor dle rozvrhu.


5.6.2019

Koncert sborů v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - modlitebna Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici – téma: Charitativní koncert a dražba výtvarných děl pro kočičí útulek


24.5.2019

Dne 24.5. - odpadá výuka Hudebních nauk z důvodu voleb do evropského parlamentu


23.5.2019

23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 14:00 - 18:00 hodin,
odpadá výuka, sbor Kuřátka se vyučuje dle rozvrhu.


23.5.2019

Keramická soutěž „Moje oblíbená sladkost“ – pořádal SmART ateliér Barrandov
Polina Chestneyshaya – Mimořádná cena poroty, Bára Uchalová – 4. cena, Adéla Černá – 5. cena – v kategorii žáků 9 – 15 let


20.5.2019

Koncert třídy Mgr. Jamborové - sál školy, 18:30 hodin


16.5.2019

Koncert žáků - sál školy


14.5.2019

Koncert kytarové třídy Mgr. Čápa12.5.2019

10. – 12. 5. – Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon - Plzeň.
Kryštof Březina získal 2. cenu ve IV. kategorii.
Daniel Šimánek - Čestné uznání I. stupně v IX. kategorii.
Oběma žákům a paní učitelce Mileně Kejhové moc gratulujeme!


8.5.2019

1. května 2019 - státní svátek
6. – 7. května 2019 - ředitelské volno
8. května 2019 - státní svátek
1.5.2019

KVĚTEN
15.5. - koncert a výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje
10. - 12.5. - Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon - K. Březina a D. Šimánek - Plzeň
13.5. - koncert ke Dni matek - sál školy - 18:00 hodin
16.5. - koncert žáků - sál školy
21.5. - absolventský koncert a výstava v rámci Libeňského jara mladých - Libeňský zámeček - 17:00 hodin
23. a 27.5. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 14:00 - 18:00hodin
31.5. - ZUŠ OPEN - koncert souborů a vybraných absolventů - České muzeum hudby
- keramická soutěž - "Oblíbený dortík" - SMART ateliér Barrandov


29.4.2019

VV soutěž Pestrý svět (vyhlašuje Neviditelná výstava) - téma: HUDBA - Naše žákyně Sofinka Rudolfová získala v kategorii 6 - 8 let ČESTNÉ UZNÁNÍ se svým dílem KYTARA - Gratulujeme!


20.4.2019

PER QUATTRO MANI XIII. ročník - 3. cena - Tereza Slancová a Klára Štětinová, žákyně jsou ze třídy Mgr. Klotkové. GRATULUJEME


18.4.2019

18. dubna - Velikonoční prázdniny,
19. dubna - svátek,
22. dubna - Velikonoční pondělí


6.4.2019

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů - "Zahrada písní" - sbor KUŘÁTKA získal ZLATÉ ocenění


1.4.2019

DUBEN
3.4. – koncert pro pečovatelský Dům u Agáty
5.4. - třídní koncert L. Bíňovcové v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - host: Mgr. Černá - diskuze o tématu "Inkluze v hudební výchově"
6.4. - Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů - Zahrada písní
9.4. - koncert vybraných žáků v Domově sociální péče Hagibor- 14:30hodin
11.4. – Koncert a výstava „pro radost“ (vybraní žáci HO a VO)
25.4. - koncert žáků - sál školy
23.4. - Neviditelná výstava a nadační fond Krasohled - VV soutěž PESTRÝ SVĚT,
téma: "Hudba" - prostorová tvorba
23.4. – třídní koncert M. Kejhové v rámci projektu šablony II pro ZUŠ, hosté: P. a P. Patočkové - Pražské barokní harmoniky - 17:30hodin, sál školy
15. - 17.4. - zkoušky z HN u žáků s individuálním studijním plánem


30.3.2019

Výtvarná soutěž ,Vykoumej komiks’ pořádaná dílnami Vinohrady - Juditka Součková získala 2.CENU v kategorii 1.-3. třída za svůj komiks Příběh sněhuláka, moc gratulujeme!


23.3.2019

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu - Sbor Kuřátka - stříbrné ocenění (M. Kejhová, L. Bíňovcová)


21.3.2019

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře - Velké trio - Anna Čížková, Linda Phungová, Kateřina Teclová - 3. cena
- žáci jsou ze třídy Mgr. Chudobové


21.3.2019

Hudební festival - Jarní Petrklíč - Vanessa Praženicová 2. cena
- žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové


19.3.2019

19.3.2019 - Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře
- TRIO - Adéla Klímová, Adéla Mašková a Karolína Mašková
- 3. cena
- TRIO – Lucie Klímová, Adéla Mašková a Ella Nováková
– 3. cena
GRATULUJEME!
Žákyně jsou ze tříd Mgr. Chudobové a L. Kadochové


16.3.2019

OCENĚNÍ:
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon
Akordeonové DUO - K. Kratochvílová, K. Březina - 1. cena
3. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena
4. kategorie - Kryštof Březina - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
6. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena
9. kategorie - Daniel Šimánek - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni
Žáci jsou ze třídy M. Kejhové


1.3.2019

BŘEZEN
- Vykoumej komiks - VV soutěž pořádaná dílnami Vinohrady
16.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže ve hře na akordeon
18.3. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin - host: Eva Štruplová
23.3. – Krajské kolo MŠMT soutěže ve sborovém zpěvu – sbor Kuřátka
20. - 23.3. - Krajské kolo MŠMT soutěže v komorní hře
29.3. - koncert učitelů - 18:00 - sál školy


11.2.2019

11. - 15.2.2019 - jarní prázdniny


1.2.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY


1.2.2019

ÚNOR - akce školy:

4.2. - třídní koncert kytarové třídy Mgr. Čápa - sál školy/

8.2. - Školní kolo krajské soutěže MŠMT ve hře na akordeon a komorní hře/

Děti malují pro Konto bariéry - Les očima reportéra - VV soutěž/

26.2. - koncert žáků v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ - sál školy - 18:00 hodin/

Moje oblíbená rostlina - VV soutěž vyhlášená Českým svazem zahrádkářů


30.1.2019

Výtvarný obor:
Zimní téma soutěže KONTO BARIÉRY 2018/2019:
"Bez růžových brýlí - problémy současné doby",
VV soutěž pořádaná Kontem bariéry a SVČ Lužánky.
Ocenění za naši školu získali žáci:
V. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - děti do 6ti let:
Sabina BÖER - Čestné uznání
VI. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 7 - 10 let:
Kamila TERELYA - 3. místo
VII. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 11 - 15 let:
Lucie CÍSAŘOVÁ - 1. cena
Alžběta ŠVARCOVÁ - 2. cena
Peter TOPERCZER - 3. cena
Máme obrovskou radost a všem oceněným gratulujeme!!!


27.1.2019

HUDEBNÍ SOUTĚŽ ALLEGRO – 27.1.2019
Hra na klavír:
1. KATEGORIE
Bernard Jäger – 1. cena + zvláštní cena poroty
Laura Nováková – 1. cena
2. KATEGORIE
Matěj Špaček – 1. cena
David Štětina – 2. cena
Václav Martínek – 2. cena
Jana Jindřichová – 3. cena
3. KATEGORIE
Mark Luzan – Čestné uznání
4. KATEGORIE
Natálie Mináriková – 2. cena
Kristýna Slancová – 3. cena

Komorní hra:
TRIO
Adéla Mašková
Karolína Mašková
Adéla Klímová – 1. cena
TRIO
Anna Čížková
Kateřina Teclová
Linda Phungová – 2. cena

Žáci jsou ze tříd:
Mgr. Navrátilové
L. Kadochové
Mgr. Klotkové
Mgr. Chudobové
GRATULUJEME!


25.1.2019

Termín pololetního testu pro žáky s individuálním plněním hudební nauky je 21. - 25. 1. 2019.
(po dohodě s vyučujícími:
Mgr. Jamborová: 606 439 582,
L. Bíňovcová: 723 271 449,
M. Kejhová: 775 981 013)


17.1.2019

17.12. - z důvodu nemoci učitelky odpadá výuka Výtvarného oboru. Budeme se na vás těšit na výstavě 18. - 20.12. - 15:00 - 18:00 hodin v SZUŠ


3.1.2019

3. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno


21.12.2018

Dne 21.12. - odpadá HN a souborová hra (L. Bíňovcová a Mgr. Jamborová) - koncert sborů v Hlaholu


17.12.2018

Koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - 16:00 hodin


17.12.2018

Koncert žáků pro dům pečovatelské služby U Agáty - odpadá PHV a 1. ročník HN Mgr. Jamborové


14.12.2018

Koncert v kostele v Řeporyjích - 18:00 hodin


29.11.2018

KONCERTY LISTOPAD - 12.11. - 19:00 hodin - třídní koncert Mgr. Jamborové - sál školy;
- 19.11. - koncert žáků - sál školy - 18:00;
- 29.11. – koncert žáků – sál školy - 18:00;
- 30.11. - třídní koncert Mgr. Chudobové - sál školy - 18:00


19.11.2018

Videa z koncertu Petrklíče v divadle GONG naleznete na
https://www.facebook.com/SzusSkolaProRadost/videos28.10.2018

II. ročník VV soutěže „Můj barevný sen“


23.10.2018

Slavnostní koncert k výročí založení ČSR – sál školy 18:00 hodin + výstava výtvarných děl


22.10.2018

Koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty - 16:00 hodin


15.10.2018

15.10. - koncert klavírní třídy Mgr. Klotkové - sál školy - 18:00 hodin


7.10.2018

4. – 7. 10. 2018 – Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů Bratislava Cantat
– Akordeonový soubor získal STŘÍBRNÉ PÁSMO - gratulujeme!


4.10.2018

Ve dnech 4. a 5.10.2018 odpadá HUDEBNÍ NAUKA.
4.10. - HN 3. a 4. ročník - účast žáků na Mezinárodním festivalu v Bratislavě
5.10. - HN 3. a 4. ročník - VOLBY3.9.2018

NOVÝ E-MAIL HUDEBNÍ NAUKA: Mgr. Jana Jamborová: jana.jamborova@pro-radost.cz


30.6.2018

Konto bariéry - VV soutěž, téma "Oblíbená pohádka"


25.6.2018

25. - 27.6.2018 - výstava VO s hlasováním o nejlepší závěrečné dílo žáků 1. - I. ročníku, 15:00 - 18:00 hodin - prostory SZUŠ


18.6.2018

Koncert "Rodiče a děti" - sál školy


4.6.2018

4. - 8. 6. 2018 - odpadá výuka HUDEBNÍHO OBORU z důvodu ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


2.6.2018

Koncert sborů - sál Hlaholu v Praze - 18:00 hodin


2.6.2018

2.6. 2018 - Koncert sborů – Hlahol, Masarykovo nábřeží 16. Petrklíč, Kuřátka: Příchod žáků do sálu v 16:00 hod.
Broučci – příchod na zkoušku v 17:30 hodin, sborové oblečení vrátit po skončení koncertu


30.5.2018

30.5.2018 - koncert třídy Mgr. Klotkové - sál školy - 18:00 hodin,

31.5.2018 - koncert třídy L. Petrášové - sál školy, 17:00 hodin


25.5.2018

Noc kostelů - kostel Řeporyje


24.5.2018

ZUŠ Open – koncert souborů + vybraní sólisté - Klub Mlejn - Stodůlky


18.5.2018

Koncert žáků - sál školy


18.5.2018

Koncert žáků - sál školy - 18:00 hodin


11.5.2018

"Cestou dvou bratří" - Výtvarná soutěž Velehrad


9.5.2018

Děti malují pro konto bariéry 2018
Osmičkové výročí -
VI. kategorie - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
- děti 7-10 let
Vannessa Praženicová – 1. místo
Beáta Černá - 2. místo
Kamila Terelya – 2. místo
Amélie Štobová – Čestné uznání

VII. kategorie - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
- děti 11-15 let
Vojtěch Skála – 2. místo
Lucie Císařová – 3. místo
Matěj Litera – 3. místo
Bára Uchalová – Čestné uznání


7.5.2018

Ředitelské volno


3.5.2018

Koncert a výtvarná dílna pro MŠ Řeporyje


21.4.2018

Mezinárodní festival Souhvězdí Prahy


19.4.2018

Koncert žáků - sál školy


9.4.2018

Koncert pro pečovatelský "Dům u Agáty"


8.4.2018

7.-8.4.2018 - 13. ročník Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů - Zahrada písní 2018
SBOR KUŘÁTKA - získal ve II. kategorii - Zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu a ZLATÉ PÁSMO


8.4.2018

V. ročník soutěžní přehlídky Pražský akordeon ve Stodůlkách:
Akordeonový soubor - Zlaté pásmo
I. kategorie - Antonín Manda - 2. cena
III. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena
IV. kategorie - Kryštof Březina - 2. cena
V. kategorie - Egor Nikulischev - 3. cena
VI. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena
VII. kategorie - Daniel Šimánek - 2. cena


30.3.2018

Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto bariéry - II. téma: „Osmičkové výročí“


29.3.2018

Velikonoční prázdniny: 29. – 30. 3. 2018


27.3.2018

2. ročník celostátní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti - Vanessa Praženicová získala ZLATÉ PÁSMO ve III. kategorii. GRATULUJEME!


27.3.2018

DOREMIFA - 2. místo - Natálie Seböková - Hra na klavír


26.3.2018

26.3. - 6.4. - termín testu pro žáky s individuálním plněním HUDEBNÍ NAUKY (po dohodě s p. uč. Svobodovou)


26.3.2018

Hra na dechové nástroje – Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT:
IV. kategorie - 3. cena - Eliška Chvojková - zobcová flétna,
X. kategorie - Čestné uznání - Jonáš Chvojka - příčná flétna


23.3.2018

Třídní přehrávka M. Kejhové, sál školy - 17:30 hodin


16.3.2018

Třídní přehrávka L. Bíňovcové - sál školy - 17:30 hodin26.2.2018

Třídní koncert Mgr. Chudobové - sál školy - 17:45 hodin


28.1.2018

Hudební soutěž Allegro:
Ve hře na klavír získali naši žáci tato ocenění:
1. kategorie
Matěj Špaček - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Navrátilové
David Štětina - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Klotkové
2. kategorie
Vanessa Praženicová - 1. cena - žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové
Adéla Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
Lucie Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
3. kategorie
Mark Luzan - 1. cena - žák je ze třídy L. Petrášové
Marta Nikitina - 2. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
4. kategorie
Vasilisa Tapilskaya - 1. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové


28.1.0218

Hudební soutěž Allegro - 27. - 28.1.2018
Ve hře na klavír získali naši žáci tato ocenění:
1. kategorie
Matěj Špaček - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Navrátilové
David Štětina - 1. cena - žák je ze třídy Mgr. Klotkové
2. kategorie
Vanessa Praženicová - 1. cena - žákyně je ze třídy Mgr. Navrátilové
Adéla Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
Lucie Klímová - 3. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
3. kategorie
Mark Luzan - 1. cena - žák je ze třídy L. Petrášové
Marta Nikitina - 2. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
4. kategorie
Vasilisa Tapilskaya - 1. cena - žákyně je ze třídy L. Petrášové
GRATULUJEME!


30.11.-0001

Koncert klavírní třídy Mgr. Navrátilové - sál školy 18:15 hodin