607263527 775 981 013

Národní soutěž ZUŠ 2024

Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír - 18. - 21. 3. 2024
Žáci paní učitelky Sylvie Georgievy získali ocenění:
Ismayil Ahmadzada - Čestné uznání I. stupně v kategorii I.
Martin Svobodný - 3. cena v kategorii VII.

16. 3. proběhlo krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje.
Naši školu reprezentovala
Sofie Nesvit ve hře na housle a získala krásné 2. místo.
Žákyni i paní učitelce Haně Dostálové gratulujeme.