607263527 775 981 013

Barča M. - portfolium, přijata na UMPRUM Praha

18. 1. - Barbora Míšková byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor Užitá malba