607263527 775 981 013

Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na akordeon.

12. - 14. 5. - Chrudim:
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na akordeon.
Kryštof Březina - 2. cena v sólové hře VIII. kategorie.
DUO:
Kryštof Březina a Kristýna Kratochvílová - 1. cena!
Oběma žákům a paní učitelce Kejhové moc gratulujeme!