607263527 775 981 013

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Naši školu reprezentovali žáci paní učitelky Mileny Kejhové.
Honzík Teplík získal 2. cenu ve 3. kategorii.
Toník Manda - 2. cena v 5. kategorii.
Kategorie 7. - Kristýnka Kratochvílová - 1. cena.
Kategorie 8. - Kryštof Březina - 1. cena a Zvláštní cena poroty - postup do celorepublikového kola.
Akordeonové duo - K. Březina a K. Kratochvílová - 1. cena.
Moc gratulujeme!