607263527 775 981 013

Celostátní kolo XXVII. ročníku soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu - Karlovarský Skřivánek

Celostátní kolo XXVII. ročníku soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu - Karlovarský Skřivánek
- Emma Rose – 1. cena se zvláštním oceněním poroty za vynikající interpretační výkon.
- Honzík Císař - 2. cena.