607263527 775 981 013

Parafráze slavného obrazu - postup na VV soutěž Děti malují pro Konto bariéry

24. 4. – Děti malují pro Konto bariéry – téma: Inspirováno uměleckým dílem
- Klára Žáčková – vítězství v kategorii 7. – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání – linoryt - Výkřik - gratulujeme!