607263527 775 981 013

Národní soutěž ZUŠ ve sborovém zpěvu

Národní soutěž ZUŠ ve sborovém zpěvu – sbor Broučci – zlaté ocenění, - sbor Petrklíč – stříbrné ocenění. GRATULUJEME!