607263527 775 981 013

Celopražské kolo XXVII. ročníku celostátní soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu

Celopražské kolo XXVII. ročníku celostátní soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu

- Emma Rose – 1. cena s postupem do Karlových Varů
- Jan Císař – 3. cena
- Bartoloměj Brožka – Čestné uznání

- paní učitelka Šárka Hrbáčková získala ocenění za vynikající pedagogické vedení soutěžícího žáka