607263527 775 981 013

VV soutěž "Náš soused netopýr" - ocenění

VV soutěž "Náš soused netopýr" - pořádala společnost CESON

Nina MACÁKOVÁ - 1. cena,
Anna VAŘEKOVÁ - 1. cena,
Lucie ZÁDOVÁ - 3. cena.