607263527 775 981 013

Oceněné práce - Konto bariéry - září 2019

První radost v novém školním roce:
Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto bariéry:
(uzávěrka v červnu 2019).
Téma: "Když nemůžeš, přidej víc"
Gratulujeme našim oceněným žákům:

7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání – děti 11-15 let:
1. místo – Adam Zobaník (13 let)
Čestné uznání – Alena Rožková (14 let)
Čestné uznání – Nela Grmelová (14 let)
Čestné uznání – Yen Nhi Nguyenová (15 let)