607263527 775 981 013

Práce VO 2018/19

Práce VO 2018/19 ze studijních zaměření: Výtvarná tvorba a Přípravná VV, žáci 5 - 16 let