607263527 775 981 013

Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Lidice - téma - Karavana

Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Lidice - téma - Karavana
Do soutěže bylo letos doručeno téměř 13 tisíc prací z 81 států. Odborná porota po pečlivém výběru ocenila 1 282 exponátů a udělila 1 343 ocenění, včetně 175 medailí.
Prostorová tvorba:
Kroupová Majda - Čestné uznání
Plecerová Kačka- Čestné uznání
Šumejko Alexandra - Čestné uznání
Součková Judit - Čestné uznání
Grafika:
Jungmannová Šárka - Čestné uznání
Pokorná Bětka - Čestné uznání
Kresba:
Pajtášová Lara - Čestné uznání
Procházková Charlott - Čestné uznání