607263527 775 981 013

Oceněné práce - VV soutěž - Pestrý svět - Jídlo, vernisáž a předávání cen

Naši žáci a žákyně získali ocenění ve výtvarné soutěži Pestrý svět - téma "Jídlo" - pořádá Neviditelná výstava.
Kategorie 6 - 9 let
- Alžbětka Pokorná - Čestné uznání
Kategorie 10 - 13 let
- Majda Kroupová - Čestné uznání
- Barča Durchánková, Berni Jäger, Nina Macáková, Maruška Trnková a Lucinka Zádová - Hlavní cena neviditelné výstavy.
Všem moc gratulujeme, předávání cen se uskuteční 20.3. - 14:00 hodin v Neviditelné výstavě - Karlovo náměstí