607263527 775 981 013

Peter - příprava portfolia k přijímacím zkouškám na SŠ

24 .3. –Peter Toperczer byl přijat Střední uměleckou školu řemesel – obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva