607263527 775 981 013

Naši žáci zahráli při slavnostní příležitosti v UMPRUM muzeu