607263527 775 981 013

Děti malují pro Konto bariéry - Les očima reportéra

Kolektiv prací našich žáků získal 2. místo
(díla: Motýlí křídla)
v Kategorii VI: ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání.
Téma: "Les očima reportéra".
Gratulujeme Kačence Plecerové, Klárce Rose, Vítkovi Veselému, Lauře Haruštiakové a paní učitelce Štefíkové!