607263527 775 981 013

Koncert třídy L. Bíňovcové v rámci projektu Šablony II pro ZUŠ- host - Mgr. Černá, přednáška na téma Inkluze v ZŠ