607263527 775 981 013

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon

17.3. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve Hře na akordeon Akordeonové DUO - K. Kratochvílová, K. Březina - 1. cena 3. kategorie - Kristýna Kratochvílová - 2. cena 4. kategorie - Kryštof Březina - 1. cena - postup do Ústředního kola soutěže ZUŠ - 10. - 12.5. v Plzni 6. kategorie - Michaela Šimánková - 2. cena 9. kategorie - Daniel Šimánek - 1. cena - postup do ústředního kola 10. - 12.5. v Plzni