607263527 775 981 013

Zimní téma soutěže KONTO BARIÉRY 2018/2019: "Bez růžových brýlí - problémy současné doby"

Výtvarný obor:
Zimní téma soutěže KONTO BARIÉRY 2018/2019:
"Bez růžových brýlí - problémy současné doby",
VV soutěž pořádaná Kontem bariéry a SVČ Lužánky.
Ocenění za naši školu získali žáci:
V. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání - děti do 6ti let:
Sabina BÖER - Čestné uznání
VI. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 7 - 10 let:
Kamila TERELYA - 3. místo
VII. KATEGORIE - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání -
- žáci 11 - 15 let:
Lucie CÍSAŘOVÁ - 1. cena
Alžběta ŠVARCOVÁ - 2. cena
Peter TOPERCZER - 3. cena
Máme obrovskou radost a všem oceněným gratulujeme!!!