607263527 775 981 013

Můj barevný sen - VV soutěž

V 1. pololetí školního roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Můj barevný sen".
Soutěž vyhlásila Dobrovická muzea a jejím cílem je popularizace abstraktního a moderního umění.
Téma má nespočet možností ztvárnění, my jsme pracovali s technikami koláže, protisku, malby temperou a kresby pastelem.
V soutěžích je velká konkurence (celkově bylo posláno přes 800 prací z celé ČR),
o to větší radost nám udělalo, že se za naši školu umístily 3 žákyně:
Anna Šenkýřová získala 1. místo za svou kresbu pastelem v kategorii 9 - 10 let.
Bára Uchalová - 3. cena za abstraktní perokresbu v kategorii - 11 - 12 let a
Alena Rožková - 3. cena za koláž v kategorii 13 - 15 let.
Všechna díla budou do konce prosince vystavena v prostorách Dobrovických muzeí (www.dobrovickamuzea.cz).
Mimo oceněné práce ještě vybrali na výstavu abstrakci Elišky Šenkýřové z Přípravné výtvarné výchovy. V neděli 18.11. proběhlo slavnostní předávání cen a vernisáž.